https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/issue/feed Biztonságtudományi Szemle 2022-10-25T00:13:16+02:00 Kollár Csaba kollar.csaba@uni-obuda.hu Open Journal Systems <p>A <strong>Biztonságtudományi Szemle</strong> a biztonságtudomány nemzetközi, lektorált, szakmai és tudományos folyóirata.</p> <p>A<em><strong> folyóirat célja</strong></em> a biztonságtudomány területén, vagy ahhoz kapcsolódó területeken dolgozó szakemberek és a téma iránt érdeklődők számára a biztonságtudomány tágan értelmezett diszciplináris keretébe tartozó tanulmányok, kutatási jelentések, beszámolók, könyvismertetők megjelentetése, s ennek révén a biztonságtudatosság és a biztonsági kultúra fejlesztése.<br><strong><em>Megjelenés</em></strong> negyedévente, jellemzően magyar, eseti jelleggel idegen nyelven. Konferenciákhoz és témákhoz kapcsolódóan különszámok, tematikus számok alkalmi jelleggel magyar, vagy idegen nyelven jelennek meg.<br>A Biztonságtudományi Szemle folyóiratban csak két független lektor által lektorált és megjelentetésre alkalmasnak tartott tanulmányok jelenhetnek meg. A beküldött kéziratoknak formai és tartalmi szempontból egyaránt meg kell felelnie a Folyóirat weboldalán közölt elvárásoknak. El nem fogadott kéziratokat nem áll módunkban visszaküldeni.<br>A Biztonságtudományi Szemle folyóiratban megjelenő cikkek az Óbudai Egyetem Digitális Archívumában (ÓDA) archiválásra kerülnek. <br>Az Óbudai Egyetem munkatársainak és hallgatóinak a Folyóiratban megjelent tanulmányait az Egyetemi Könyvtár munkatársai rögzítik a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT).<br><br><strong>Rovatok:</strong><br>Anyagbiztonság <br>Biztonságfilozófia és -történet<br>Biztonságpolitika <br>Biztonságtechnika <br>Biztonságtudatosság<br>Domotika<br>Egészségbiztonság<br>Élelmiszerbiztonság <br>Gazdasági biztonság <br>Hadbiztonság és rendvédelem<br>Információbiztonság <br>Ipar- és üzembiztonság<br>Jog- és társadalombiztonság<br>Könyvismertetés <br>Környezetbiztonság<br>Közlekedésbiztonság<br>Magánbiztonság<br>Mesterséges intelligencia<br>Munkabiztonság<br>Műszaki biztonság<br><br></p> https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/261 Borító 2022-10-25T00:13:14+02:00 Biztonságtudományi Szemle . berek.laszlo@uni-obuda.hu <p>.</p> 2022-10-25T00:09:01+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/260 Impresszum 2022-10-25T00:13:15+02:00 Biztonságtudományi Szemle . berek.laszlo@uni-obuda.hu <p>.</p> 2022-10-25T00:07:42+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/259 Teljes szám - 2022. IV. évf. 1. Speciális szám 2022-10-25T00:13:15+02:00 Biztonságtudományi Szemle . berek.laszlo@uni-obuda.hu <p>.</p> 2022-10-25T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/253 Szerkesztői előszó 2022-10-25T00:13:15+02:00 Gyula Szabó szabo.gyula@bgk.uni-obuda.hu <p>.</p> 2022-10-24T23:43:26+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/254 Az emberi léptékű mesterséges intelligencia felé vezető úton, ahogy azt szakértőink látják 2022-10-25T00:13:15+02:00 Mária Heitlerné Lehoczky lehoczky.maria@uni-obuda.hu Csaba Kollár kollar.csaba@uni-obuda.hu <p>Tanulmányunkban először a mesterséges intelligenciával kapcsolatos definíciók közül mutatunk be néhányat azzal a megjegyzéssel, hogy egységes, mindenki által elfogadott definíció nincs, de pont a sokféle definíció világít rá arra, hogy a mesterséges intelligenciának mennyi olvasata és menynyi felhasználási területe van. Külön részben foglalkozunk az emberi léptékű mesterséges intelligenciával, amelyik alapvetően az etikus mesterséges intelligencia szinonimája is lehet, hiszen meggyőződésünk, hogy csak az etikus megközelítés és annak nemzetközi kormányzati, gazdasági és társadalmi elfogadottsága a garancia arra, hogy a technika fejlődésében a humán fókusz megmaradjon. Tanulmányunk empirikus részében az Óbudai Egyetemen működő Mesterséges Intelligencia Műhelyben végzett két szakértői kutatásunk eredményét ismertetjük, majd a két szakértői csoport véleményének bemutatása és komparatív elemzése után egy rövid összefoglalással zárjuk írásművünket.</p> 2022-10-24T23:47:46+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/255 Szakértői és nem szakértői perspektívák az MI üzleti életre gyakorolt hatásáról 2022-10-25T00:13:15+02:00 Federica Casaccio casaccio@aceeu.org Evgeniia Sukhovii sukhovii@aceeu.org <p>A mesterséges intelligencia (MI) megszilárdulásával és a negyedik ipari forradalomba (Ipar 4.0) való bevonásával a vállalkozások és iparágak világszerte versenyeznek azért, hogy MI-központú entitásokká váljanak. A gazdasági fejlődés és növekedés összefonódik az MI által vezérelt rendszerek és eszközök stratégiai fejlesztésével és bevezetésével számos ágazatban, beleértve a marketinget, a termelést és az egyre több vállalkozói entitás menedzsmentjét. Ráadásul ma már tagadhatatlan, hogy az MI üzleti tevékenységre gyakorolt tényleges hatása gyors ütemben növekszik, ami számos kihívást jelent a technológiai üzleti szabályozás, az alkalmazottak biztonsága és a vállalatirányítás terén. Ennek eredményeként a jelenlegi kutatás, amely az Erasmus+ „HEDY – Élet az MI korában” projekt keretein belül zajlott, az MI üzleti tevékenységre gyakorolt kapcsolatát és legfőképpen hatását kívánja elemezni. Ennek során egy részletes dokumentumelemzésen alapuló kutatásra támaszkodik, amelyet MI szakértők és nem szakértők két különböző fókuszcsoport során tett észrevételei is alátámasztanak.</p> 2022-10-24T23:49:35+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/256 A mesterséges intelligencia alkalmazásai emberi környezetben és életmódban oktatási tapasztalat alapján 2022-10-25T00:13:15+02:00 Tihomir A. Dovramadjiev dr.tihomir.dovramadjiev@gmail.com Rozalina Dimova rdim@abv.bg Diana Pavlova diana.pavlova@dentaprime.com Rusko V. Filchev rusko.filchev@gmail.com <p>A mesterséges intelligencia (MI) alkalmazása az emberek mindennapi életében (életmódjában) egyre kézzelfoghatóbbá válik. Közvetlenül vagy közvetve jelen van a legtöbb modern ember életében, akik tömege-<br>sen használnak intelligens eszközöket, számítógépeket és egyéb eszközöket. Ők pedig az Internet szolgáltatásait veszik igénybe, ahol az alkalmazások jelentős része így vagy úgy kapcsolódik bizonyos rendszerekhez. Némelyikük közvetlen kapcsolatban áll a számítógépes rendszerekkel, ahol az MI közvetlenül vagy közvetve részt vesz, és így vagy úgy információkat, tevékenységeket, szolgáltatásokat és egyebeket gyűjt, válogat és ajánl. Az oktatás területén az MI gyakran már jelen van az iskolai és egyetemi tantervekben. Jelen tanulmány az MI jelenlétével kapcsolatos legfontosabb szempontokat kívánja áttekinteni általánosságban az emberek mindennapi életében, és koncentráltan az oktatás, a tudomány és a fejlesztési tudományos tevékenység területén dolgozó és fejlesztő szakembereket és a nem szakértő-<br>ket célozza meg.</p> 2022-10-24T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/257 Mesterséges intelligencia a kormányzásban: szakértők és nem szakértők nézőpontjai 2022-10-25T00:13:15+02:00 Cecilio Angulo Bahón cecilio.angulo@upc.edu Davide Careglio davide.careglio@upc.edu Miquel Domènech Argemí Miquel.Domenech@uab.cat Francisco Javier Hernando Pericas javier.hernando@upc.edu Josep Solé Pareta josep.sole@upc.edu Núria Vallès-Peris nuria.valles.peris@upc.edu <p>A mesterséges intelligencia (MI) életünk része, mint annak megkönnyítésének hatékony eszköze. Az MI azonban nem mindig egyszerű kérdés és fogalom, ha az életünket, munkánkat vagy társadalmi kapcsolatainkat szabályozó kormányzási kérdésekben alkalmazzák. Az Erasmus+ projekt HEDY – Élet a mesterséges intelligencia korszakában keretében két fókuszcsoportot szerveztünk, hogy megvitassuk a mesterséges intelligencia szakértőivel és nem-szakértőivel a mesterséges intelligencia kihívásait, lehetőségeit, kockázatait és várható hatásait a társadalmunk kormányzásában. A fő cél az, hogy összegyűjtsük a külön-<br>böző társadalmi szereplők véleményét és kérdéseit, aggályait és vitatott gondolatait, kiszélesítve ezzel a szakirodalom aktuális vitáit.</p> 2022-10-24T23:57:36+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/258 Szakértői és nem szakértői perspektívák az MI készségekre, kompetenciákra és oktatásra gyakorolt hatásáról 2022-10-25T00:13:16+02:00 Ana I. Alves Moreira ana.moreira@aidlearn.pt Antonia L. P. Jakobi antonia.jakobi@aidlearn.pt <p>A mesterséges intelligencia (MI) és általában véve az Ipar 4.0 megjelenése változásokat hozott az emberek életében. Az egyik ilyen változás a jövő munkahelyeihez szükséges készségek és kompetenciák te-<br>rén figyelhető meg. Ezért fontos megérteni a szakértők és nem szakértők véleményét ezekről a változásokról, és arról, hogy az oktatási rendszer megfelelően kezeli-e őket. A tanulmány célja az volt, hogy öszszehasonlítsa a szakértői és nem szakértői észrevételeket, és hogy ezek megerősítik-e a témával kapcsolatos korábbi megállapításokat. Egy fókuszcsoportos kutatást végeztünk nem szakértőkkel és egy kérdőívet szakértőkkel. Az eredmények azt mutatták, hogy a szakértők és a nem szakértők nagyjából egyetértettek a meglévő megállapításokkal. A szakértők megemlítették azokat a készségeket és kompetenciákat, amelyek egyre fontosabbá váltak és elavultak, míg a nem szakértők az egyre fontosabb készségekre és kompetenciákra összpontosítottak. Ami az oktatást illeti, a szakértők inkább arra összpontosítottak, ahol hiányzik, míg a nem szakértők a mesterséges intelligencia oktatásban rejlő lehetőségeire koncentráltak.</p> 2022-10-25T00:10:10+02:00 ##submission.copyrightStatement##