https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/issue/feed Biztonságtudományi Szemle 2022-03-24T12:27:49+01:00 Kollár Csaba kollar.csaba@uni-obuda.hu Open Journal Systems <p>A <strong>Biztonságtudományi Szemle</strong> a biztonságtudomány nemzetközi, lektorált, szakmai és tudományos folyóirata.</p> <p>A<em><strong> folyóirat célja</strong></em> a biztonságtudomány területén, vagy ahhoz kapcsolódó területeken dolgozó szakemberek és a téma iránt érdeklődők számára a biztonságtudomány tágan értelmezett diszciplináris keretébe tartozó tanulmányok, kutatási jelentések, beszámolók, könyvismertetők megjelentetése, s ennek révén a biztonságtudatosság és a biztonsági kultúra fejlesztése.<br><strong><em>Megjelenés</em></strong> negyedévente, jellemzően magyar, eseti jelleggel idegen nyelven. Konferenciákhoz és témákhoz kapcsolódóan különszámok, tematikus számok alkalmi jelleggel magyar, vagy idegen nyelven jelennek meg.<br>A Biztonságtudományi Szemle folyóiratban csak két független lektor által lektorált és megjelentetésre alkalmasnak tartott tanulmányok jelenhetnek meg. A beküldött kéziratoknak formai és tartalmi szempontból egyaránt meg kell felelnie a Folyóirat weboldalán közölt elvárásoknak. El nem fogadott kéziratokat nem áll módunkban visszaküldeni.<br>A Biztonságtudományi Szemle folyóiratban megjelenő cikkek az Óbudai Egyetem Digitális Archívumában (ÓDA) archiválásra kerülnek. <br>Az Óbudai Egyetem munkatársainak és hallgatóinak a Folyóiratban megjelent tanulmányait az Egyetemi Könyvtár munkatársai rögzítik a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT).<br><br><strong>Rovatok:</strong><br>Anyagbiztonság <br>Biztonságfilozófia és -történet<br>Biztonságpolitika <br>Biztonságtechnika <br>Biztonságtudatosság<br>Domotika<br>Egészségbiztonság<br>Élelmiszerbiztonság <br>Gazdasági biztonság <br>Hadbiztonság és rendvédelem<br>Információbiztonság <br>Ipar- és üzembiztonság<br>Jog- és társadalombiztonság<br>Könyvismertetés <br>Környezetbiztonság<br>Közlekedésbiztonság<br>Magánbiztonság<br>Mesterséges intelligencia<br>Munkabiztonság<br>Műszaki biztonság<br><br></p> https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/213 Borító 2022-03-24T12:27:47+01:00 Biztonságtudományi Szemle btsz000@citromail.hu <p>.</p> 2022-03-24T11:48:56+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/214 Impresszum 2022-03-24T12:27:47+01:00 Biztonságtudományi Szemle btsz000@citromail.hu <p>.</p> 2022-03-24T11:50:35+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/215 Teljes szám - 2022. IV. évf. 1. szám 2022-03-24T12:27:47+01:00 Biztonságtudományi Szemle btsz000@citromail.hu <p>.</p> 2022-03-24T11:52:37+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/203 Ergonomikus markolat a hidegfegyverektől a tűzfegyvereken át a szerszámokig egy nagyon régi fejlesztés eredményeként 2022-03-24T12:27:47+01:00 Lajos Szabó elnok@remok.hu <p>Az emberiség nagyon sok esetben készített eszközöket, tárgyakat, épületeket úgy, hogy pontos, tudományos alapokkal nem rendelkezett arról, amit előállít. A találgatás, próbálgatás eredményei néha beváltak, néha nem. Ez a tanulmány egy olyan markolat-típust elemez és mutat be, ami teljesen megfelel az ergonomikus kéziszerszám tervezés minden jelen kori és tudományos követelményének. Megfelel, pedig több mint ezer éve fejlesztették ki, és mind a mai napig változatlan formában, kéziszerszámoknál és kézifegyvereknél alkalmazzák. Különlegessége, hogy az európai nyelveken ismert neve a magyar eredetiből ferdítésekkel ismert, de csak magyar nyelven értelmezhető a jelentése.</p> 2022-03-24T10:17:17+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/206 Egyszer használatos zárak (plombák) és helyzetük a vagyonvédelemben (1. rész) 2022-03-24T12:27:47+01:00 András László Szabó szabolandras.kmo@gmail.com <p>Közel húsz éve foglalkozom egyszer használatos zárak (plombák) fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával. Bevallom a fémiparból érkezve ez csak kiegészítő termelés volt eleinte alacsony költsége magas eladási darabszáma jó költséghordozónak bizonyult az általam akkoriban többre becsült egyéb termékek mellett. Hirtelen ez lett a fő profilja a vállalkozásnak én meg szép lassan belenőttem és rájöttem, hogy mint szinte mindig a közvélemény által alábecsült termékek és tevékenységek a legbonyolultabbak ha beleássuk magunkat. Mert ott van egyrészről a zár és gyártása a dokumentálása a felhasználók igénye&nbsp; a rendészeti&nbsp;&nbsp; és a szakmai szempontok. Másrészt az ár a költség oldala, melyek között nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt. A szükséges rossz , ahogy én hívom a zárakat (plombákat). De mióta a vagyonvédelembe , biztonsági tevékenységekbe is mélyebben belelátok úgy látom mindenhol ugyanaz a probléma vagy ha már megtörtént a baj akkor teszik meg a szükséges intézkedéseket általában későn és keveset vagy túlozva, illetve mivel költség megpróbálják a legolcsóbb terméket ,szolgáltatást megtalálni a piacon Mióta emberi közösségek léteznek , társadalmak működnek van magán és köztulajdon. Mindig van több és mindig van akinek az kell . Védeni ,őrizni és beazonosíthatóvá kell tenni. A témában se hazai, se nemzetközi tudományos&nbsp; szakirodalom a tanulmányomban jogszabályokat, szabványokat és saját tapasztalatot dolgozom fel. Igy ez egy két részből álló szakértői tanulmány. Első részben a fogalmat tisztázom, történeti visszatekintést teszek és fejlődésület vizsgálom magyar szempontból.</p> 2022-03-24T10:24:26+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/196 A mesterséges intelligencia alkalmazása az okosotthonokban 2022-03-24T12:27:47+01:00 Dorottya Mandić dorotti94@gmail.com <p>Az okosotthonok népszerűsége az elmúlt évek során megnőtt. Ehhez talán a COVID-19 járvány is hozzá járult, hiszen az emberek több időt töltöttek az otthonaikban. Az okosotthon nem csak a kényelmet szolgálja a felhasználók számára, hanem számos egyéb hasznos funkcióval is rendelkezik, mint például az energiatakarékosság vagy a biztonság. A mesterséges intelligenciáról manapság már egyre többet lehet hallani. A mesterséges intelligenciát számos területen alkalmazzák, az egyik ilyen terület az okosotthonok. A mesterséges intelligencia által számos funkcióval bővíthetőek ki az okosotthonok. A tanulmány a mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségeit és előnyeit mutatja be az okosotthonokban, ezen kívül a tanulmányban kitérek az okosotthon jelentésére és céljára, valamint a benne található okoseszközökre.</p> 2022-03-24T10:36:21+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/204 Integrált kockázatkezelés 2022-03-24T12:27:48+01:00 Kemendi Ágnes kemendi.agnes@uni-obuda.hu <p>A vállalatok komplex biztonsági kihívásokkal találkoznak, melyeket a hosszú távú sikeres vállalati működés érdekében kezelni kell. Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) intenzív térnyerésével újabb és újabb kockázatok merülnek fel. A kockázatkezelési folyamat minősége meghatározó. A kockázatok stratégiai szinten történő integrált kezelése magában foglalja az IKT kockázatok stratégiai szinten történő kezelését is. A publikáció a kockázatkezelés szerepét vizsgálja, és tárgyalja a vállalati kockázatokból kiindulva a kockázatkezelési rendszereket, módszereket és lehetőségeket. A publikáció az értékesítési folyamatra fókuszálva áttekinti a vállalati kockázatokat, és lehetséges kontrollokat; ill. az IKT kockázatokra vonatkozóan esettanulmány jelleggel felépíti egy fiktív vállalat kockázati mátrixát. A kockázatkezelési folyamatot a vállalati stratégiai megfontolások részeként folyamatosan kell működtetni, és a kockázatokat körfolyamat jelleggel értékelni, és kezelni. A különösen nagyobb volumenű projektekkel járó kockázatok kezelése a sikeres vállalati működéshez elengedhetetlen. A kockázatkezelési tevékenység a hosszú távon sikeres és biztonságos vállalati működéshez járul hozzá, mely mögött számottevő erőforrásráfordítások vannak, melynek mérlegelése szükséges.</p> 2022-03-24T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/207 A civil-katonai együttműködés képességének alkalmazása a komplex hadműveleti környezetben 2022-03-24T12:27:48+01:00 Zsófi Varga zsofivarga05@gmail.com <p>A 21. század gyorsan változó biztonsági környezete előtérbe helyezte a konfliktusok helyben történő kezelését, a háborús műveletek mellett a béketámogató, békefenntartó műveletek, a humanitárius tevékenységek jelentőségét. Ezen műveletek során a hadászati, hadműveleti, harcászati szintek nem különülnek élesen, végrehajtásuk során magas civil és politikai érzékenység jellemző. A hadműveleti környezet polgári aspektusainak változása a haderő alkalmazásának horizontális kiterjesztését eredményezte és új elvek, eljárások doktrinális kidolgozását követelte. A tanulmány a hadviselésben végbement paradigmaváltást követve vizsgálja az Információs Műveletek, részletesen a Civil-katonai együttműködés képességének alkalmazását a komplex műveleti környezetben.</p> 2022-03-24T10:46:07+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/194 Lehallgatás elleni védelem vs. információszivárgási-csatornák 2022-03-24T12:27:48+01:00 András Domján andras.domjan@gmail.com <p>&nbsp;<br>Manapság a sajtó viszonylag sűrűn foglalkozik a lehallgatás témakörével, amelyet különböző aspektusokból közelíthetünk meg. Egyfelől a bűnüldözési érdekek érvényesítése miatt alkalmazott információszerzések kerültek a fókuszba, másfelől pedig az úgynevezett engedély nélküli, illegális megfigyelések szerepeltek a médiában. A lehallgatás elleni védelem folyamatos kölcsönhatásban van az információszerzési igénnyel, függetlenül attól, hogy azt a törvény által engedélyezett módon vagy annak hiányában törvénytelenül végzik. Ez a dinamikus jelenség megfigyelhető a lakókörnyezetünkben ugyan úgy, mint a vállalati-, köz-, vagy kormányzati épületek esetében. A lehallgatás elleni védelem és az információszivárgási csatornák meglehetősen szorosan összefüggő fogalmak, amelyeket egy rendszerben kezelve kell vizsgálnunk. A következőkben ezt a két területet az egymásra gyakorolt hatásuk alapján, a közvetlen környezetünk és az objektumvédelem szemszögéből ismertetem.</p> 2022-03-24T10:52:37+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/205 Kiberbiztonság 2021-ben a bank-szektorban és a pénzügyi szervezeteknél 2022-03-24T12:27:48+01:00 Oliver Gulyas gulyaso@gmail.com Gábor Kiss kiss.gabor@bgk.uni-obuda.hu <p>A kiberbiztonsággal kapcsolatban minden évben azt gondoljuk, hogy ezt volt az eddigi legrosszabb év. 2021-ben a kiberbiztonság ismét nemvárt rivaldafénybe került. Az adathalász támadások 2021 szeptember 30-ig már 17 százalékkal meghaladták 2020 összes támadásának számát. A bankszektort aránytalanul nagymértékben érintették a kibertámadások, 2021 első félévében 1318%-kal nőtt a zsarolóvírus-támadások száma év-per-év alapon. Éppen ezért, a rohamos információ technológiai fejlődés előnyeinek kihasználása mellett, prioritásként kell kezelni a jövőben azt, hogy emiatt a bankszektort érintő veszély potenciális támadási felülete is jelentősen megnövekedett és napról napra kifinomultabb kiberfenyegetésnek vannak kitéve. A digitális technológia fejlődésével a hackerek is fejlesztik tudásukat, és a rosszindulatú támadásaik ellen maximális védelmet kiépíteni egyre nagyobb kihívást jelent a szakemberek számára. Napról napra egyre több vállalkozás használja a bankok által kínált digitális megoldásokat, éppen ezért a hatékony kiberbiztonsági programok minden eddiginél fontosabbá váltak. A legmegfelelőbb biztonsági stratégia kidolgozásának első lépése a legújabb fenyegetési trendek megismerése, amelyek egyrészt felmérik az adott szervezet „kiber-egészségügyi” helyzetét, másrészt pedig rávilágítanak a fennálló veszélyekre.</p> 2022-03-24T11:04:32+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/201 The Future of eIDAS in the Light of Post-Quantum Cryptography 2022-03-24T12:27:48+01:00 Norbert Nyári nyari.norbert@gmail.com <p>This paper examines the challenges and future of digital signatures, which are widespread today, and the electronic signatures based on them. Several electronic signature schemes have been defined worldwide; the European version is governed by the eIDAS Regulation.&nbsp;Electronic signatures based on public key cryptography currently in use will be compromised by high-performance quantum computers.&nbsp;In my article, the basic operation of electronic signatures is presented, and vulnerable points are identified.&nbsp;I shall furthermore cover the various recommendations to help the transition to the post-quantum era, NIST, ENISA, etc., which provide guidance on how to strengthen systems that are still operating in production environments against quantum attacks as long as standardized, quantum-safe public-key cryptographic primitives are on the way.</p> 2022-03-24T11:10:15+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/191 Önvezető technológia alkalmazása áruszállításban 2022-03-24T12:27:49+01:00 Patrik Viktor viktor.patrik@uni-obuda.hu Albert Molnár treblaranlom@gmail.com Dániel Simon simon.daniel277@gmail.com <p>Manapság egyre elterjedtebbek az önvezető járművek a közutakon. Kétségtelen, hogy az önvezető autók technológiája jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, és mára lehetővé teszi a sofőrök számára, hogy megfelelő előrelátható körülmények között átadják az irányítást a járműnek. A teljesen autonóm járművek koncepciója létezik, azonban a közutakon való navigálási képességeik még mindig nagyon távol állnak a valóságtól. Az autonóm vezetéssel kapcsolatban számos technológiai és etikai probléma is megfontolandó, amelyeket várhatóan rövidesen megoldanak és teljesen megoldanak. A kutatás célja, hogy egy komplex szakirodalmi áttekintésen keresztül áttekintést adjon az autonóm járművek technológiai fejlődésének jelenlegi stádiumáról, és kvantitatív kérdőív keretében feltárja az automatizálás előrehaladását a magyar logisztikai vállalatok esetében. Ez a kutatás a megkérdezett cégvezetők véleménye alapján tovább méri az önvezető járművek jövőjét és alkalmazhatóságát.</p> 2022-03-24T11:20:20+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/208 A mesterséges intelligencia múltja, jelene és jövője a senior és a junior szakértők szemszögéből (1. rész) 2022-03-24T12:27:49+01:00 Mária Heitlerné Lehoczky maria.lehoczky@gmail.com Csaba Kollár kollar.csaba@phd.uni-obuda.hu <p>Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnök karon működő Mesterséges Intelligencia Műhely a műszaki-informatikai kutatások, fejlesztések, tantárgyak gondozása, szakdolgozati és doktori témák meghirdetése, oktatás és témavezetés mellett a mesterséges intelligencia társadalomra gyakorolt hatásaival is foglalkozik. Kutatásaink során online és offline környezetben kvalitatív, kvantitatív és hibrid módszerekkel vizsgáljuk a mesterséges intelligencia jelenét és lehetséges jövőjét annak érdekében, hogy ajánlásainkkal hozzá tudjunk járulni az etikus mesterséges intelligenciára épülő világ megteremtéséhez. Jelen kutatásunkban fókuszcsoportos szakértői megkérdezés módsze-rével vizsgáltuk a témát. Tanulmányunk első része a módszertan bemutatása után a senior szakértők véleményét ismerteti.</p> 2022-03-24T11:28:22+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/187 Munkavédelmi teljesítménymérés és munkavédelmi szervezeti kultúra kvalitatív felmérése a magyarországi közép- és nagyvállalati környezetben 2022-03-24T12:27:49+01:00 Ferenc Faragó farago.ferenc@uni-obuda.hu <p>A munkavédelmi teljesítménymérés a közepes- és nagyvállalatok menedzsment gyakorlatába már jellemzően beépült, teljesítmény mérésére és nyomon követésére kialakult módszerek azonban nem egységesek. A tanulmány célja a Magyarországon működő vállalatok munkavédelmi szervezeti kultúrájának, munkavédelmi teljesítménymérési gyakorlatának felmérése, az alkalmazott eljárások azonosítása, a metrikák precizitásának meghatározása. A vizsgálat kvalitatív kutatás módszerével, szakértői interjúk segítségével történt.&nbsp;A kutatás eredményei alapján meghatározásra kerültek a vállalatok munkavédelmi teljesítménymérési gyakorlatának jellemzői, illetve különbségei, valamint megfogalmazásra kerültek azon feltételezések, amelyekre alapozva a munkavédelmi teljesítmény mérése és a hatékonyság növelése érdekében alkalmazott módszerek további, részletes vizsgálata javasolt.</p> 2022-03-24T11:33:26+01:00 ##submission.copyrightStatement##