Biztonságtudományi Szemle https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home <p>Az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola lektorált, tudományos folyóirata.</p> Óbudai Egyetem hu-HU Biztonságtudományi Szemle 2676-9042 Teljes szám - 2019. I. évf. 3. https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/21 <p>E számunk szerzői: Beke Éva, Fábián Péter, Kiss Leizer Géza Károly, Sólyom Levente, Szalánczi-Orbán Virág</p> Biztonságtudományi Szemle ##submission.copyrightStatement## 2019-10-31 2019-10-31 1 3 1 53 Borító https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/22 <p>-</p> Biztonságtudományi Szemle ##submission.copyrightStatement## 2019-10-31 2019-10-31 1 3 1 1 Teaching of security in ancient Greece https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/23 <p>Az ókori görög filozófia, a művészet, a matematikai tudományok és az építészet nagyban befolyásolja mai életünket és szemléletünket. Habár ennek az örökségnek a legjelentősebb példája az Olimpiai Játékok, mindemellett érdemes megemlíteni egyéb tudományokat is, amelyeket a későbbi évszázadokban vagy máig használunk. Az ókori görögök az első nemzetek közé tartoztak, akik megpróbáltak a logikus magyarázatot találni, az okokra, hogy jobban megértsék az őket körülvevő világot, éppen ezért ösztönözték az oktatást és az innovációt. Az ókori görögök úgy vélték, hogy a filozófia, a bölcsesség és az intelligencia nemcsak alapvető emberi tulajdonságok, hanem az államvezetés szempontjából is nagyon fontosnak tartották. Eltökéltek voltak abban, hogy megfigyeléseiket információkra alapozzák, semmint tudatlanságra, vagy kizárólag isteni jelekre, jóslatokra. Ehhez a tanulmányhoz a kortárs művek irodalmi áttekintését és az eredeti darabok értelmezését használtam.</p> Éva Beke ##submission.copyrightStatement## 2019-10-31 2019-10-31 1 3 5 13 Az Európai Unió terrorizmusellenes stratégiája és rendelkezései https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/24 <p>Az államhatárokon átívelő terrorizmus a transznacionális bűncselekmények kategóriájába sorolandó: sérti a nemzetközi érdekeket, és fellépni ellene csak úgy lehet, ha a nemzetközi közösség együttműködik. Az együttműködés terén az Európai Unió az élen jár, kevéssel a 2001. szeptember 11-i támadásokat követően megkezdte a terrorizmus-ellenes stratégia kidolgozását, egyúttal pedig azt is egyértelművé tette, hogy e stratégia végrehajtásában valamennyi tagállamnak részt kell vállalnia. Ehhez a jogi alapokat az Európai Unió Működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 83. cikke biztosítja, mely hatáskört biztosít az Európai Parlament és a Tanács számára a szabályozási minimumok megállapítására a több tagállamot is érintő kiemelkedően súlyos bűncselekmények, így különösen a terrorizmus esetében.</p> Péter Fábián ##submission.copyrightStatement## 2019-10-31 2019-10-31 1 3 15 24 Európa energiabiztonsága https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/25 <p>Az energiabiztonság megteremtése és fenntarthatósága egész Európának közös érdeke. Ennek geopolitikai, gazdasági és környezetvédelmi okai nyilvánvalóak. Az energiabiztonság „hármas” elve. A megújuló energiák alkalmazása garantálja-e az energiaellátás biztonságát? Az EU jelenlegi energiaszükségletének 53%-át importálja, évente 400 milliárd euróért. A kritikus energetikai infrastruktúrák és megújuló energiák kiberbiztonsága. Stratégiai perspektívák.</p> Levente Sólyom ##submission.copyrightStatement## 2019-10-31 2019-10-31 1 3 25 33 A környezetbiztonság rövid története és értelmezése https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/26 <p>Tanulmányomban értelmezem a környezetbiztonsággal kapcsolatos fogalmakat a hazai és nemzetközi környezetvédelmi kérdések, legújabban felvetődő problémák, a szakirodalom vizsgálatával. A felelőtlen és egyre kíméletlenebbé váló környezetünket romboló, életterünket elhódító, természeti értékeinket elvevő, mára valósággá váló globalizáció hatásai rendkívüli módon emelte meg az emberre és egészségére ártalmas környezeti probrélmákat. A környezetbiztonság vizsgálatakor és értelmezésekor célkitűzésem volt a biztonságos környezet megteremtésének, az abban élő legfőbb értéknek, az embernek és élettere védelmi lehetőségeinek bemutatása.</p> Géza Károly Kiss Leizer ##submission.copyrightStatement## 2019-10-31 2019-10-31 1 3 35 47 Kollár Csaba (szerk.): Berek hetven – egy élet a hadtudomány és a művészet szolgálatában https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/27 <p>A hetvenéves Berek Lajos professzor és szobrászművész köszöntésére készített kiadvány. Egy könyv, egy meglepetéskötet, ami kicsit rendhagyó, amelynek létrejötte egy különleges alkalom miatt lehetséges, egy 70.dik születésnap egy kivételes professzor és szobrászművész életútjának, személyének ünneplésére. A kötet köszöntések, szubjektív pályaképek és tanulmányok által betekintést nyújt és elkalauzol egy szakmai életúton, egy személyiségen, egy professzor és szobrászművész eddigi hetven évén. Tárgyilagosan, elfogultan, tiszteletteljesen és szeretetből készült kötet, ez A Berek Hetven.</p> Virág Szalánczi-Orbán ##submission.copyrightStatement## 2019-10-31 2019-10-31 1 3 49 53