Biztonságtudományi Szemle https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home <p>A <strong>Biztonságtudományi Szemle</strong> a biztonságtudomány nemzetközi, lektorált, szakmai és tudományos folyóirata.</p> <p>A<em><strong> folyóirat célja</strong></em> a biztonságtudomány területén, vagy ahhoz kapcsolódó területeken dolgozó szakemberek és a téma iránt érdeklődők számára a biztonságtudomány tágan értelmezett diszciplináris keretébe tartozó tanulmányok, kutatási jelentések, beszámolók, könyvismertetők megjelentetése, s ennek révén a biztonságtudatosság és a biztonsági kultúra fejlesztése.<br><strong><em>Megjelenés</em></strong> negyedévente, jellemzően magyar, eseti jelleggel idegen nyelven. Konferenciákhoz és témákhoz kapcsolódóan különszámok, tematikus számok alkalmi jelleggel magyar, vagy idegen nyelven jelennek meg.<br>A Biztonságtudományi Szemle folyóiratban csak két független lektor által lektorált és megjelentetésre alkalmasnak tartott tanulmányok jelenhetnek meg. A beküldött kéziratoknak formai és tartalmi szempontból egyaránt meg kell felelnie a Folyóirat weboldalán közölt elvárásoknak. El nem fogadott kéziratokat nem áll módunkban visszaküldeni.<br>A Biztonságtudományi Szemle folyóiratban megjelenő cikkek az Óbudai Egyetem Digitális Archívumában (ÓDA) archiválásra kerülnek. <br>Az Óbudai Egyetem munkatársainak és hallgatóinak a Folyóiratban megjelent tanulmányait az Egyetemi Könyvtár munkatársai rögzítik a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT).<br><br><strong>Rovatok:</strong><br>Anyagbiztonság <br>Biztonságfilozófia és -történet<br>Biztonságpolitika <br>Biztonságtechnika <br>Biztonságtudatosság<br>Domotika<br>Egészségbiztonság<br>Élelmiszerbiztonság <br>Gazdasági biztonság <br>Hadbiztonság és rendvédelem<br>Információbiztonság <br>Ipar- és üzembiztonság<br>Jog- és társadalombiztonság<br>Könyvismertetés <br>Környezetbiztonság<br>Közlekedésbiztonság<br>Magánbiztonság<br>Mesterséges intelligencia<br>Munkabiztonság<br>Műszaki biztonság<br><br></p> hu-HU kollar.csaba@uni-obuda.hu (Kollár Csaba) kollar.csaba@uni-obuda.hu (Kollár Csaba) k, 28 márc 2023 16:58:13 +0200 OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Borító https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/320 <p>.</p> Biztonságtudományi Szemle . ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/320 k, 28 márc 2023 14:24:24 +0200 Impresszum https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/319 <p>.</p> Biztonságtudományi Szemle . ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/319 k, 28 márc 2023 14:37:25 +0200 Teljes szám - 2022. V. évf. 1. https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/318 <p>.</p> Biztonságtudományi Szemle . ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/318 k, 28 márc 2023 14:41:05 +0200 Mechanikai védelem a szennyvíztisztító telepek esetében https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/315 <p>A cikk a szennyvíztisztító telepek helyzetének vizsgálatával kezdődik, melyben tisztázásra kerül, hogy milyen szennyvíztisztító telepek vannak. A további részben áttekintem a szennyvíztisztító telepek komplex vagyonvédelmét. Megvizsgálom, hogy a mechanikai védelem melyik eleme az első, amely hozzájárul a vagyonvédelemhez a szennyvíztisztító telep esetében, melyben kiemelem a mechanikai védelemhez tartozó kerítéseket és a kapukat. A cikk további részében a Google Earthn és Mapsn látható képek alapján néhány szennyvíztisztító telep kerítésének vizsgálatát végzem el. A vizsgálat alapján következtéseket vonok le.</p> <p>&nbsp;</p> Gábor Szűcs ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/315 k, 28 márc 2023 11:27:32 +0200 Az élelmezésbiztonság kihívásai – az élelmiszervesztéség és -pazarlás szemszögéből https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/268 <p>Becslések szerint az elveszett és elpazarolt élelmiszerek évente 1,26 milliárd éhezőt tudnának ellátni. A kutatási téma fontosságát az élelmiszer-ellátás biztonságában betölthető szerepe adja és napjainkban egyre nagyobb figyelmet kell, hogy kapjon, mint a következő évtizedek egyik kutatási program. A kutatás célja az élelmiszer-veszteség és a pazarlás, valamint az élelmezésbiztonság közötti összefüggések feltárása tartalomelemzés, másodlagos irodalmi áttekintés, valamint a FAO és az ENSZ jelentései és hírtanulmányai alapján. Kutatásunk során arra a következtetésre jutottunk, hogy az élelmiszer-veszteség és -pazarlás minőségi és mennyiségi szempontokat is magában foglal az élelmiszer-ellátási lánc minden szakaszában, beleértve az elsődleges mezőgazdasági termelést, a terméklánc mentén a kereskedelmi szabványoknak megfelelő válogatást és osztályozást, a feldolgozást és tárolást, továbbá a háztartásokban nagy mennyiségben keletkező hulladékot. A szakirodalmi feltárás alapján az élelmiszer-veszteség és -pazarlás csökkentésére javasoljuk a következő fő célterületek részletesebb vizsgálatát: az élelmiszer-veszteség és -pazarlás csökkentésével kapcsolatos digitális oktatást az élelmiszerlánc minden szereplője számára, az élelmiszer-veszteség és -pazarlás megértését és csökkentését célzó kutatások folytatását, továbbá a jogalkotás és szabályozás révén a paarlás mérséklése irányába történő elmozdulást. Nem lehet fenntartható az élelmiszerellátási lánc, ha maga a folyamat nem rugalmas. Nyolc év van hátra a fenntartható fejlesztési célok eléréséig, ezért sürgősen lépéseket kell tenni az élelmiszer-veszteség és a hulladékcsökkentés felgyorsítása érdekében állami (országos és regionális) vagy magán (vállalkozási és magánszemély) szinten.</p> Yue Wu, Katalin Takács-György ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/268 k, 28 márc 2023 12:04:29 +0200 A social engineering helye az információbiztonsági auditban https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/317 <p>Az információbiztonsági auditban többféle&nbsp;módszer és technika használatára van lehetőség, jelen tanulmányunkban a social engineeringre fókuszáltunk. A téma elméleti részei (audit, információbiztonsági audit, auditorral szembeni elvárások, az audit fontossága, social engineering alkalmazása) után egy valós, nagyvállalati környezetben végzett információbiztonsági audit&nbsp;felépítését, folyamatát, illetve publikus&nbsp;eredményeit mutatjuk be. A vállalat neve&nbsp;kérésére tanulmányunkban nem kerül meg&nbsp;említésre. Az eredmények ismeretében javaslatokat fogalmazunk meg az információbiztonság-tudatosság fejlesztésére, illetve kitérünk a fontosabb tudatosság fejlesztési módszerek bemutatására is.</p> Bianka Rita Barna, Csaba Kollár, Eszter Diána Oroszi ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/317 k, 28 márc 2023 13:24:05 +0200 Üzletmenet folytonosság a korszerű digitális oktatási platformokon az Óbudai Egyetemen https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/306 <p>A koronavírus járvány berobbanása idején azonnal kellett döntést hozni a digitális oktatási formára való átállásra. A nem várt helyzet az oktatásban minden érintett részvevőt nagy kihívás elé állított. Elérkezett az idő a visszacsatolásra, a történtek utólagos elemzésére és a jövő egy lehetséges oktatási metódusának meghatározására a korábbi tapasztalatok alapján. A tanulmány kvalitatív kutatási módszertan keretein belül, szakértői interjú alkalmazásával egy digitális oktatási platformnak a BigBlueButton-nak az üzletmenet folytonosságát vizsgálta. A tanulmány kvantitatív kutatási módszertan keretein belül egyetemi hallgatók véleményét is felmérte. A tanulmány választ keres arra, hogy mi a jövőben a hallgatók által leginkább preferált oktatási metódus online vs. személyes oktatás tekintetében.&nbsp;</p> Klaudia Csercsa ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/306 k, 28 márc 2023 13:31:58 +0200 Személygépjárművek adatforgalmának megfigyelési célú felhasználási lehetőségei https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/310 <p>A negyedik ipari forradalom egyik mellékhatásaként az okoseszközök egyre nagyobb teret nyernek a lakossági felhasználás terén is. Az egyszerű IoT eszközök mellett a fejlett személygépjárművek is ilyen okoseszköznek tekinthetők. Ahogyan a járművek esetén a hálózati kommunikációs funkciók mindennapossá válnak, az őket célzó támadási lehetőségek is kiszélesednek. Jelen tanulmány röviden bemutatja a járművek infokommunikációs rendszereit, esettanulmányokon keresztül szemlélteti annak sérülékenységeit, illetve az adatok felhasználásának néhány módját, majd kísérletet tesz rá, hogy egy elméleti szituáció segítségével felvázoljon egy olyan szituációt, mely megfelelően példázza a lehetséges következményeket.</p> Henrietta Hegyi, László Erdődi ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/310 k, 28 márc 2023 13:38:35 +0200 Információs műveletek és információs hadviselés https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/308 <p>Az információs hadviselés döntő jelentőségűvé vált a 21. század hadművészetében és katonai gyakorlatában.<br> A negyedik ipari forradalom hozadékaival a háborúról alkotott képünk és a hadviselésben&nbsp;kitűzött elsődleges célok is megváltoztak.<br>Az információ lett a legnagyobb érték a csapásmérések előtt. Részint a dezinformáció és a szabotálás is bekerült a játszmák színterei közé az algoritmusok által vezérelt harcok művészetében. <br>A technológiai fejlődéssel párhuzamosan újra definiálták az információs hadviselést. <br>A kiberhadviselés elengedhetetlen részévé váltak az automatizált fegyverrendszerek, a drónok, tűzfalak, vírusok, radarok, valamint az olyan programok, amelyekkel befolyásolni lehet mind a fizikai- mind a virtuális hadszínteret. <br>A jelenkori négydimenziós hadszínteret (levegő, szárazföld, víz és űr) az információs hadszíntér kapcsolja össze.</p> Anita Brigitta Pál ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/308 k, 28 márc 2023 13:42:28 +0200 Ajánlások nagy teljesítményű lézerberendezések sugárvédelméhez https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/282 <p>A lézerfény és az anyag kölcsönhatása során gyorsított részecskék is keletkezhetnek, amelyek a kísérleti berendezést elhagyva felaktiválhatják a környezetükben megtalálható anyagokat, például a sugárvédelmi árnyékolókat. A felaktiválódás hatására ún. forró pontok (hotspot-ok) alakulnak ki, ahol hosszabb távon a háttérsugárzásnál magasabb dózistér mérhető. Ebben a térben kell megtalálni és azonosítani a céltárgyról leváló darabokat. Ebben a cikkben megvizsgálom a céltárgyban létrejövő folyamatokat és extrapolációval becsülöm a várható fékezési sugárzás értékeit. Ajánlásokat teszek, valamint bemutatom a tanpályát, ahol lehetőség van valós körülmények között gyakorolni a hotspot keresést.</p> Károly Bodor, Péter Zagyvai ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/282 k, 28 márc 2023 13:50:58 +0200 Soft-aktuátorral ellátott exoskeletonok szerkezeti és szabványosítási vizsgálata https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/309 <p>A hordható robotok hatalmas átalakuláson mennek keresztül a kezdeti merev gépektől egészen a könnyű robotruházatig, amit aligha tudunk megkülönböztetni a mindennapi ruháinktól. Kevesebb, mint egy évtized alatt a puha robotruhák kiemelkedő eredményeket értek el az emberi motoros mozgások koordinálásában és segítésében. Ez a cikk áttekintést nyújt az exoskeletonok kialakulásának és technológiai fejlődésének menetéről és a jelenlegi fejlesztési irányokról, illetve bemutatásra kerülnek az exoskeletonokhoz kapcsolódó szabványok és nemzetközi kezdeményezések, melyek a technológia széleskörű és biztonságos elterjedését hivatottak szolgálni.</p> Attila Mészáros, Dávid Kóczi, József Sárosi ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/309 k, 28 márc 2023 13:59:51 +0200 Mérnökök a magánbiztonsági szférában https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/307 <p>A tanulmány a biztonságtechnikai &nbsp;mérnöki diplomával rendelkezők munkaerőpiaci érvényesülésével,&nbsp; a tevékenységüket meghatározó szabályokkal, és magánbiztonsági alkalmazási gyakorlatukkal foglalkozik. Rávilágít, hogy a felsőoktatásban, csakúgy, mint a közoktatásban is, jelentős szemléletváltásra van szükség ahhoz, hogy a munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelő képességekkel és készségekkel bíró, önfejlesztésre képes mérnökhallgatókat képezzünk.</p> Vera Stein ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/307 k, 28 márc 2023 14:03:50 +0200