Biztonságtudományi Szemle https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home <p>A <strong>Biztonságtudományi Szemle</strong> a biztonságtudomány nemzetközi, lektorált, szakmai és tudományos folyóirata.</p> <p>A<em><strong> folyóirat célja</strong></em> a biztonságtudomány területén, vagy ahhoz kapcsolódó területeken dolgozó szakemberek és a téma iránt érdeklődők számára a biztonságtudomány tágan értelmezett diszciplináris keretébe tartozó tanulmányok, kutatási jelentések, beszámolók, könyvismertetők megjelentetése, s ennek révén a biztonságtudatosság és a biztonsági kultúra fejlesztése.<br><strong><em>Megjelenés</em></strong> negyedévente, jellemzően magyar, eseti jelleggel idegen nyelven. Konferenciákhoz és témákhoz kapcsolódóan különszámok, tematikus számok alkalmi jelleggel magyar, vagy idegen nyelven jelennek meg.<br>A Biztonságtudományi Szemle folyóiratban csak két független lektor által lektorált és megjelentetésre alkalmasnak tartott tanulmányok jelenhetnek meg. A beküldött kéziratoknak formai és tartalmi szempontból egyaránt meg kell felelnie a Folyóirat weboldalán közölt elvárásoknak. El nem fogadott kéziratokat nem áll módunkban visszaküldeni.<br>A Biztonságtudományi Szemle folyóiratban megjelenő cikkek az Óbudai Egyetem Digitális Archívumában (ÓDA) archiválásra kerülnek. <br>Az Óbudai Egyetem munkatársainak és hallgatóinak a Folyóiratban megjelent tanulmányait az Egyetemi Könyvtár munkatársai rögzítik a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT).<br><br><strong>Rovatok:</strong></p> <p>Anyagbiztonság<br>Biztonságfilozófia és -történet<br>Biztonságpolitika<br>Biztonságtechnika<br>Biztonságtudatosság<br>Domotika<br>Egészségbiztonság<br>Élelmiszer-biztonság<br>Gazdasági biztonság<br>Hadbiztonság és rendvédelem<br>Információbiztonság<br>Ipar- és üzembiztonság<br>Jog- és társadalombiztonság<br>Könyvismertetés<br>Környezetbiztonság<br>Közlekedésbiztonság<br>Létesítménybiztonság<br>Magánbiztonság<br>Mesterséges intelligencia<br>Munkabiztonság<br>Műszaki biztonság<br>Tűzbiztonság és katasztrófavédelem<br><br></p> hu-HU kollar.csaba@uni-obuda.hu (Dr. habil. Kollár Csaba PhD) kollar.csaba@uni-obuda.hu (Dr. habil. Kollár Csaba PhD) h, 24 jún 2024 13:16:33 +0200 OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Borító https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/485 <p>.</p> ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/485 szo, 22 jún 2024 00:00:00 +0200 Impresszum https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/486 <p>.</p> ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/486 szo, 22 jún 2024 11:33:10 +0200 Teljes szám - 2024. VI. évf. 2. szám https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/487 <p>.</p> ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/487 szo, 22 jún 2024 11:35:26 +0200 Predátor folyóiratok és félrevezető mérőszámok - ne hagyd, hogy becsapjanak! https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/421 <p>Az online tudományos kommunikáció biztonságát leginkább veszélyeztető predátor jelenség az open access publikálás - valamint a kapcsolódó cikkeljárási díjak - elterjedésével, illetve az informatika és az internet fejlődésének hatására jelent meg. A predátor folyó-iratok mellőzik a szakmai bírálatot, a plágiumellenőrzést és a publikációk minőségi vizsgálatát, az egyetlen céljuk, hogy minél több cikket jelentessenek meg, így minél nagyobb profitra tegyenek szert. Az elmúlt egy évtized során a predátor folyóiratok egy része - tökéletesítve a megtévesztés eszköztárát - nem csak a fiatal, de a tapasztalt kutatók számára is nehezen különböztethető meg a hiteles folyóiratoktól. Az elmúlt 10 év szakirodalmát vizsgálva megállapítható, hogy a predátor folyóiratok és kiadók egyre komolyabb veszélyt jelentenek az online tudományos kommunikációra.&nbsp; Milyen következményei lehetnek a predátor folyóiratban történő publikálásnak és milyen módon ismerhetők fel a predátor folyóiratok?</p> László Berek ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/421 h, 10 jún 2024 16:12:55 +0200 A biztonság megjelenése a humán tudományokban (1. rész) https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/464 <p>A tanulmány – mely egy háromrészes sorozat első része – a biztonság fogalmának megjelenését vizsgálja a humán tudományokban, különös tekintettel az etológia, az evolúciós biológia és a szociológia területére. Az állatok biztonság iránti ösztönös törekvései és társas viselkedése kerül elemzésre, amelyek alapvetően meghatározzák a fajok fennmaradását és fejlődését. Az emberi viselkedés és társadalmi struktúrák összehasonlításával a szerző rámutat arra, hogy a biztonság iránti igény milyen mértékben formálja az emberi csoportokat és társadalmi intézményeket, beleértve a jogrendszereket és a politikai döntéshozatalt is. A tanulmány azt is kifejti, hogy a modern társadalmak hogyan alkalmazkodnak a változó biztonsági kihívásokhoz.</p> Csaba Kollár ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/464 h, 10 jún 2024 16:21:20 +0200 Gondoskodó okosotthonok tervezése: az idősek fogyasztói igényeinek megértése https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/470 <p>A népesség öregedésével egyre nagyobb az érdeklődés az okosotthon technológia kihasználása iránt, hogy az idősek számára gondozást és támogatást nyújtson. E megoldások hatékonysága azonban az ügyfelek igényeinek alapos ismeretén múlik. Ebben a cikkben azt vizsgáljuk, hogy mennyire fontos az ügyfelek igényeinek elemzése, mielőtt az idősek számára gondoskodó okosotthont hoznánk létre. Bemutatjuk az időskor&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;egyedi kihívásait, beleértve a fizikai korlátozottságot, a kognitív problémákat és az érzelmi jóllétet, és felvázoljuk azokat a módszereket, amelyekkel a szükséges információk összegyűjthetőek (például felmérések, interjúk). Az ügyfelek igényeinek - többek között a biztonság, a kényelem és a függetlenség - elemzése során felmerülő legfontosabb szempontokat, valamint a technológia szerepét tárgyaljuk az igények kielégítésében. A vásárlói igények megértésének előtérbe helyezésével az okosotthonok tervezői és telepítői együttérző és hatékony okosotthoni környezetet hozhatnak létre, amelyek javítják az idősek életminőségét.</p> Kitti Zs. Szabó, Péter Zsák ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/470 h, 10 jún 2024 19:56:00 +0200 Kockázatok felmérése, értékelése és kezelése a lágylézer terápiában https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/463 <p>Bármely ionizáló sugárforrást alkalmazó tevékenység esetében a munkavállalók védelmét és biztonságát optimalizálni kell annak érdekében, hogy az egyéni dózisok nagysága, a sugárzásnak kitett személyek száma és a sugárterhelés valószínűsége az észszerűen elérhető legalacsonyabb szinten maradjon. Az optimalizáláskor tekintettel kell lenni a tudományos és technikai adottságok mellett a gazdasági és társadalmi tényezőkre is. Foglalkozási sugárterhelésnek kell tekinteni bármilyen olyan sugárterhelést, amelyet a munkavállaló a munkavégzése során kaphat. Tanulmányunk egy konkrét 4. lézerosztályú lágylézer terápiás készüléken keresztül tárja fel a lágylézer terápia kockázatait, részletesen foglalkozik a kezelések során felmerülő veszélyekkel és az azokból fakadó kockázatokkal. A lágylézer terápia alapvető paramétereinek ismertetése után lépésről-lépésre mutatja be a kockázatértékelés és kockázatkezelés folyamatát, amely útmutatást ad a lágylézer terápiával foglalkozó intézményeknek a saját kockázatkezelési dokumentációjuk összeállításához.</p> László Morvay, Endre Szűcs ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/463 h, 10 jún 2024 00:00:00 +0200 Villamosenergia-rendszerek aktuális kiberbiztonsága https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/472 <p>Kiépítettünk magunknak egy olyan infrastruktúra rendszert, amely a mindennapi életünket támogatja, komfortosabbá teszi, azonban ezek a rendszerek szinte teljes mértékben az informatikai rendszerekre támaszkodnak. Mindenhez azonban villamos energiára van szükség. A villamosenergia-rendszer az elmúlt évtized óta jelentős változásokon ment keresztül összetettebb, bonyolultabb és egyre nélkülönözhetetlenebb lett. Mindez abszolút rávilágít az ellátásbiztonság kulcsfontosságú szerepére. A kutatás szükségességét az a tény is alátámasztja, hogy kibertámadások a kritikus infrastruktúrák tekintetében évről évre növekszik. Jelen cikk kutatási célja feltárni a villamosenergia-rendszerek jelen helyzetű védelmi helyzetét, és ennek tükrében meghatározni a hazai energiaellátó rendszerek védelmét. A kutatási módszerek tekintetében összehasonlítok több kritikus infrastruktúrát nemzetközi és hazai szinten. Az aktuális kiberbiztonsági kockázatokat felmérem, elemzem és szakértői interjúk segítségével kiértékelem. Továbbá az energiaellátó rendszerek védelméről meglévő adatokat kiértékelem és ennek alapján ajánlásokat teszek.</p> Attila Dér ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/472 h, 10 jún 2024 21:25:16 +0200 Jelszóhasználat Magyarországon és Szlovákiában az okoseszköz használók körében https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/466 <p>Egyre jobban nő az IoT eszközök száma, és egyre többen vásárolnak úgy okoseszközöket, hogy nem tudják hogyan kellene az okoseszközöket biztonságos használni. Ezért fontosnak gondoltunk elvégezni egy felmérést az okoseszköz használók körében, mely azt vizsgálja, hogy az okoseszköz használók a jelszóhasználatra vonatkozóan milyen jelszavakat használnak, például ugyan azt a jelszót használják-e több helyen, milyen hosszú a jelszavakat használnak, milyen gyakran változtatják meg a jelszót, a &nbsp;jelszó amit használnak tartalmaz-e értelmes szót vagy személyes információt, valamint, hogy a jelszó tartalmaz-e kis és nagybetűket számokat, speciális karaktereket. Ezen kívül a felmérés azzal is foglalkozik, hogy bemutatja, hogy Magyarországon és Szlovákiában a felmérésben résztvevők válaszai alapján mennyire népszerűek az okoseszközök. Jelen tanulmány Magyarországon és Szlovákiában végzett felmérés eredményeit szeretné bemutatni a jelszóhasználatra vonatkozóan az okoseszköz használók körében.</p> Dorottya Mandić, Gábor Kiss ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/466 cs, 20 jún 2024 15:33:31 +0200 Blokklánc alapú alkalmazás autómobil környezetre https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/424 <p>Az autóipar gyors fejlődése új kihívásokat vet fel a járművek informatikai biztonságával és adatkezelésével kapcsolatban. Számos incidens (például Kia és Tesla incidens) mutatja az alkalmazott rendszerek sérülékenységét. Az általunk javasolt megoldásban az autómobil környezet jellemzőit, biztonsági sajátosságait és követelményeit tanulmányoztunk. Megoldást dolgoztunk ki a kiber-ellenálló képesség növelésére, amelyben blokklánc alkalmazásával biztonságos identitás- és hozzáférés-kezelést (engedélyköteles blokklánc, kétfaktoros hitelesítés) és elosztott tárolást dolgoztunk ki az adatok tárolása, kezelése érdekében. Az autók szoftvereinek frissítése kritikus pont információbiztonsági szempontból. Az általunk javasolt alkalmazás figyelmezteti a felhasználót az új szoftver frissítések megjelenéséről (Over-the-Air), a rendszer komponensei lehetővé teszik a gépjárművek adatainak folyamatos frissítését, továbbá a felhasználói fiók jelszavának tárolását és ellenőrzését okosszerződések alkalmazásával.</p> Csaba Norbert Nagy, Norbert Oláh ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/424 cs, 20 jún 2024 15:37:45 +0200 A jövőbiztos kritikus infrastruktúra https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/462 <p>A 21. század küszöbén az infrastruktúrák biztonsága és sebezhetősége kiemelkedő fontossággal bír a modern társadalmakban. Az egyre összetettebbé váló infrastruktúrák digitális függősége növeli a kibertámadások és technológiai hibák kockázatát, amelyek visszafordíthatatlan gazdasági, társadalmi és biztonságpolitikai instabilitást okozhatnak. A kritikus infrastruktúra védelme kulcsfontosságú a biztonsági percepció működésének szempontjából. A mesterséges intelligencia és az új kibertéri fegyverek megjelenése új dimenziókat nyitottak a kiberbiztonságban és a védelemben. A digitális támadások aszimmetrikus jellege és pusztító ereje arra sarkall, hogy prioritásként kezeljük a kritikus infrastruktúra elleni védelmet és a megelőzést.</p> Anita Pál ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/462 cs, 20 jún 2024 15:46:37 +0200 Aszinkron motorok csapágyainak és tengelybeállítási frekvenciáinak életciklus modellje https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/483 <p>A kutatás célterülete háromfázisú aszinkron motorok mechanikai meghibásodásának elemzése, azon is belül elsősorban csapágy és tengelybeállítás okozta gerjesztő frekvenciák felmérése és kopási folyamat megismerése. A tudományterület szélesen művelt ágazatok közé tartozik, azonban van olyan részegysége, amely nem ad egyértelmű (áram jelalak-analízis esetén) eligazítást a csapágy elhasználódás ciklusaiban. A kutatási alapok részben a rezgésdiagnosztikából származnak, de az analizálás villamos jelvizsgálatra épít. Célkitűzések: A kopási jellegmezők kigondolása a négy elem, a csapágy külső és belső gyűrű, gördülő elemek, egysorban futó gördülő elemek és a csapágy kosár, valamint a tengelybeállítás hibákból származó hibák elemzése. A kopás folyamatának első vázlata és lépésszabályok felállítása, egyszerűsítési útvonalak létrehozása, az elhasználódás megismerése.</p> István Bendiák ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/483 p, 21 jún 2024 11:35:19 +0200 Humán-robot interakció speciális esete: Pepper robot az oktatásban https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/479 <p>A robotok folyamatos térnyerése megállíthatatlan folyamat. Mind az iparban, mind egyéb területeken egyre gyakrabban találkozunk velük. Így elkerülhetetlen a velük az interakció, véleményünk alakul ki róluk, érzelmeink keletkeznek. Igaz ez különösen a humanoid robotok esetében. A gyártók igyekeznek egyre szélesebb körben megmutatni, terjeszteni termékeiket, így már magyarországos is találkozhatunk humanoid robotokkal áruházkában, múzeumokban, egészségügyi és oktatási intézményekben. Ez tipikusan a Pepper típusú robot, ami a kereskedelemben kapható legnagyobb humanoid robot. A tanulmányban az kerül bemutatásra, hogy egy oktatási intézményben miként lehet felhasználni a tanulási, programozási folyamatban a robotok ezzel segítve a félelmek leküzdését, a biztonságérzet növelését.</p> László Gugolya ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/479 p, 21 jún 2024 11:42:24 +0200 A mesterséges intelligencia Asimov szemével avagy egy élet munkája https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/484 <p>1956 óta számtalan eszközt és programjukat nyilvánították mesterséges intelligenciának. A "robot" szó is hasonló jelentésváltozáson ment keresztül 1922 óta. A sci-fi&nbsp;író 46 éven át írta novelláit és regényeit a&nbsp;mesterséges intelligencia és az ember kapcsolatáról, végül élete végén ezek egy öszszefüggő gondolathalmazba integrálódtak.&nbsp;A mai tudósok és fejlesztők nem foglalkoznak a mesterséges intelligencia etikai vonatkozásaival, amelyekhez Asimov írásai&nbsp;adják a fő iránymutatást. A XXI. században&nbsp;a szoftverek elképesztő fejlődésen mennek&nbsp;keresztül, a velük kapcsolatos szabályozás&nbsp;azonban gyermekcipőben jár, etikai és jogi&nbsp;értelemben is.</p> Lajos Szabó ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/484 szo, 22 jún 2024 08:31:03 +0200 A Mesterséges Intelligencia alkalmazásának kihívásai a szabályokon alapuló világrendre nézve https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/460 <p>Sokan és sokféleképpen igyekeznek előre jelezni a Mesterséges Intelligencia globális elterjedésének hatásait. Kidomborítva annak a gazdasági jelentőségeit, a tudományos kutatásokban és gyógyítás az orvosi diagnosztika terén való alkalmazás nagyszerűségét. Az egyszerű felhasználók szintjén elérhető számtalan új kényelmi szolgáltatást a személyi asszisztensektől az okosotthon alkalmazásokig. Ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet a jelenlegi szabályozatlanságban rejlő veszélyekre is. Ezzel kapcsolatban tekintem át azt, hogy jelenleg melyek, azok a területek amik a szűrekezónában mozognak úgy a vállalati mind az állami szintű szereplők által történő felhasználásban. Mik, azok a kihívások, amikkel a felhasználók személyükben érintve is találkoznak.</p> Attila Szűcs, Imre Négyesi ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/460 szo, 22 jún 2024 10:39:16 +0200 Sugárvédelmi munkafolyamatok gyakorlása virtuális sugárforrás és szennyezettség létrehozásával https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/459 <p>A cikk bemutatja a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont Sugárbiztonsági Laboratóriumában (EK SBL) kifejlesztett virtuális nagy dózisteljesítményű terekben történő munkavézgés gyakorlásának a lehetőségeit. Nagy dózisteljesítményű terekben az elveszett radioaktív sugárforrás keresési gyakorlatozás, valamint a felületi szennyezettség mérése és annak gyakorlása korlátozott és kockázatos a sugárforrás keresési felderítések során, szintén nem engedélyezett az ALARA elv értelmében, ezért ez csak inaktív körülmények között lehetséges. Az SBL által kifejlesztett virtuális forrás rendszer lehetővé teszi, hogy a valósághoz nagyon közeli “mért” értékek imitálásával lehessen gyakorolni, de sugárvédelmi következmények nélkül.</p> Károly Bodor, Zsolt Csalótzky, Péter Völgyesi, Péter Zagyvai ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/459 szo, 22 jún 2024 10:57:41 +0200 A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkavédelmi jogi szabályozása https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/447 <p>Hazánk jelenleg érvényben lévő munkavédelmi törvénye 1994. január 1. óta hatályos, ugyanakkor az állami adó- és vámhatósági testület állományába tartozó pénzügyőrök a szervezet elmúlt 150 éves történetében több szolgálati jogviszonyban és több szervezeti formában voltak jelen.</p> <p>A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011-es megalakulása és az adó és vámhatósági szolgálati viszony 2021-es létrehozása óta a jogszabályi rendelkezések a Munkavédelmi törvényhez képest több eltérő szabályozást, utalást, felhatalmazást tartalmaznak, amikhez nem született meg a megfelelő jogszabályi háttér.</p> <p>Jelenleg a munkavédelmi törvényben nincsenek eltérő rendelkezések a pénzügyőrök tekintetében.</p> <p>Szükségszerű lenne egy jogi áttekintés a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tekintetében, rávilágítva az eltérésekre, valamint konkrét jogszabályi javaslatokat tenni a hiányzó jogi szabályozásokra, hogy a pénzügyőrökre vonatkozó munkavédelmi előírások egyértelműek és teljes mértékben alkalmazhatóak is legyenek.</p> Csaba Barnabás Opor ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/447 szo, 22 jún 2024 11:10:33 +0200 A szerkezeti stabilitás egyes vonatkozásai a munkahelyi tűzbiztonság terén https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/435 <p>A munkahelyi tűzbiztonság a laikus tűzvédelmi ismereteken jelentősen túl mutató átfogó alapokat kíván az abban érintettektől. Az itt felvonultatott szilárdság és stabilitás kérdésével érintett tárgykörök az általános tűzvédelmi szakmai felfogás inspirálta megközelítéstől némileg eltérően tárgyalja a tűz elleni védekezés munkabiztonsági összetevőit. Ennek oka a munkahelyi tűzbiztonság megteremtését célzó uniós szintű ágazati szabályrendszer közösségi hierarchiájába tagozódásának meglehetősen eltérő volta. Az ezt alátámasztó, és egyben ezen írás kiindulópontját is kitűző alapdokumentum, amelyből a munkahelyi tűzbiztonság kérdését az elkövetkezendőkben származtatjuk, a (89/391/EGK) Tanács Irányelv.</p> <p>Vagyis a tűzvédelem itt alkalmazott megközelítéséhez a munkavédelmi elvek képezik a fő szempontot. A leírtakból az is kitűnik, hogy az itt áttekintett ismeretek bírtokában a munkahelyeken jelentkezhető tűzkockázatok csökkentését szolgáló preventív intézkedések munkabiztonsági kapcsolódási pontjai az alapösszefüggések szintjén válnak csak értelmezhetőkké. Tehát a teljes építész tűzvédelmi tervezői szakmai ismeretek áttekintésére ilyen formán ezen kereteken belül nem vállalkozhatunk.</p> Rudolf Nagy ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/435 szo, 22 jún 2024 11:21:11 +0200