Biztonságtudományi Szemle https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home <p>A <strong>Biztonságtudományi Szemle</strong> a biztonságtudomány nemzetközi, lektorált, szakmai és tudományos folyóirata.</p> <p>A<em><strong> folyóirat célja</strong></em> a biztonságtudomány területén, vagy ahhoz kapcsolódó területeken dolgozó szakemberek és a téma iránt érdeklődők számára a biztonságtudomány tágan értelmezett diszciplináris keretébe tartozó tanulmányok, kutatási jelentések, beszámolók, könyvismertetők megjelentetése, s ennek révén a biztonságtudatosság és a biztonsági kultúra fejlesztése.<br><strong><em>Megjelenés</em></strong> negyedévente, jellemzően magyar, eseti jelleggel idegen nyelven. Konferenciákhoz és témákhoz kapcsolódóan különszámok, tematikus számok alkalmi jelleggel magyar, vagy idegen nyelven jelennek meg.<br>A Biztonságtudományi Szemle folyóiratban csak két független lektor által lektorált és megjelentetésre alkalmasnak tartott tanulmányok jelenhetnek meg. A beküldött kéziratoknak formai és tartalmi szempontból egyaránt meg kell felelnie a Folyóirat weboldalán közölt elvárásoknak. El nem fogadott kéziratokat nem áll módunkban visszaküldeni.<br>A Biztonságtudományi Szemle folyóiratban megjelenő cikkek az Óbudai Egyetem Digitális Archívumában (ÓDA) archiválásra kerülnek. <br>Az Óbudai Egyetem munkatársainak és hallgatóinak a Folyóiratban megjelent tanulmányait az Egyetemi Könyvtár munkatársai rögzítik a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT).<br><br><strong>Rovatok:</strong><br>Anyagbiztonság <br>Biztonságfilozófia és -történet<br>Biztonságpolitika <br>Biztonságtechnika <br>Biztonságtudatosság<br>Domotika<br>Egészségbiztonság<br>Élelmiszerbiztonság <br>Gazdasági biztonság <br>Hadbiztonság és rendvédelem<br>Információbiztonság <br>Ipar- és üzembiztonság<br>Jog- és társadalombiztonság<br>Könyvismertetés <br>Környezetbiztonság<br>Közlekedésbiztonság<br>Magánbiztonság<br>Mesterséges intelligencia<br>Munkabiztonság<br>Műszaki biztonság<br><br></p> hu-HU kollar.csaba@uni-obuda.hu (Kollár Csaba) kollar.csaba@uni-obuda.hu (Kollár Csaba) cs, 22 szept 2022 01:24:59 +0200 OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Borító https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/248 <p>.</p> . Biztonságtudományi Szemle ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/248 cs, 22 szept 2022 01:17:28 +0200 Impresszum https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/249 <p>.</p> . Biztonságtudományi Szemle ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/249 cs, 22 szept 2022 01:19:51 +0200 Teljes szám - 2022. IV. évf. 3. szám https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/247 <p>.</p> . Biztonságtudományi Szemle ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/247 cs, 22 szept 2022 01:22:10 +0200 Drónok fejlődése, csoportosítása, felhasználása és ellenőrzése https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/222 <p>A drónok műszaki fejlődéséből következően fontos szerepet játszanak életünk több területén is, úgy mint a közigazgatás, mezőgazdaság, nemzetközi és hazai kereskedelem valamint a honvédelem és rendvédelmi szervek életében.</p> <p>A drónok azonban új jogi kérdéseket is felvetettek, melyeket a régi szabályozások nem tudnak megfelelően megválaszolni. A drónok jelenléte már elkerülhetetlen, ez a technológia azonban több jogi területet is érint, például személyiségi jogokat és használati engedélyezési jogokat. Azonban a drónok jelentős szerepet játszanak a nemzetbiztonság és több állami közigazgatási szerv működésében is. A drónok jelentős felhasználási potenciált rejtenek magukban, mindemellett a biztonságos használatához elengedhetetlen a megfelelő szabályozási keretek felállítása. Az pilóta nélküli légi járművek technológiája jelentős változásokat von maga után, és a jogalkotóknak ezeket a változásokat megfelelő flexibilis jogi keretek kialakításával szükséges lekövetni.</p> <p>Jelen cikkünkben bemutatjuk a drón technológia és drón fejlesztések alapvető elemeit, valamint elemezzük a drón használat jogi környezetét, fő célunk a drónszabályozás legfontosabb aspektusainak azonosítása és kiemelése.</p> Márton Bálint ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/222 sze, 21 szept 2022 18:25:13 +0200 Az altruista magatartás megjelenése a bizalomjátékban https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/246 <p>Az altruizmus számos tudományterületet átölel, azonban más-más motivációk és ugyancsak, helyzettől függően eltérő mechanizmusok idézhetik elő az altruista viselkedést. Abban azonban a legtöbb kutató egyetért, hogy a bizalom és a reciprocitás egyaránt fontos összetevői az altruizmusnak. Az önzetlenséggel mások javára lemondunk saját önző érdekeinkről, mely nem csupán az egyén, hanem az egész társadalom jólétét növelheti. Tanulmányomban kitekintést teszek az altruizmus különböző tudományágakban való megjelenéséről, azonban összetettségénél fogva nem tekintem egy fogalom köré behatárolt cselekedetnek, inkább egy hierarchikusan felépített, fejlődő és környezetben változó magatartásnak. A tanulmány ezt követően foglalkozik a játékelmélet egy típusával, a bizalomjátékkal. A bizalomjáték olyan kétszereplős, szituációs játék melyben a bizalom és a reciprocitás egyaránt feltételezi az altruista viselkedést. Ennél fogva izgalmas vizsgálati alapot biztosít az altruista magatartás alaposabb megismerésében.</p> Cyntia Valociková ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/246 cs, 22 szept 2022 00:37:10 +0200 Az elrettentés művészete https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/245 <p>A hidegháború vége óta a fegyveres erők alapos szerkezetátalakítása ment végbe. Aminek tanúi vagyunk, az nem a katonai erők összehúzódása, hanem sokkal inkább a katonai erők típusainak átszervezése és megnövekedett sokfélesége.&nbsp;Erős párhuzam mutatható ki a modern kor előtti időszakkal, amelyet a katonai erők és a hadviselés sokfélesége (feudális illetékek, polgári milíciák, zsoldosok, kalózok) az új dinamikához való viszonyulása és megfelelő változatossága jellemez. Véleményem szerint két egymással összefüggő fejlemény hatott kritikusan ezen változások előidézésében: az egyik a modern hadviselés pusztító mivolta, míg a másik fejlemény a globalizáció néven ismert folyamat, ami a gazdaságok és társadalmak egyre növekvő kölcsönös függőségét és interdependenciáját hozta létre. Ebben a cikkben azt kívánom megvizsgálni, hogy az elrettentés művészete és a biztonság fogalmának központi percepciója hogyan alakult át a globalizáció hatására.</p> Anita Brigitta Pál ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/245 cs, 22 szept 2022 00:00:00 +0200 Hogyan változtatta meg a XXI-ik századi kibervédelmet a Social Engineering? https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/242 <p>Kutatásom célja, felmérni milyen nem csak informatikai támadásokkal kell szembenéznie napjaink információbiztonsági szakembereinek!</p> <p>Kutatásom előtt felállított hipotéziseim szerint a jelenlegi informatikai biztonsági szakértők nem foglalkoznak megfelelően a nem informatikai irányultságú támadásokkal és ennek köszönhetően nem épültek ki megfelelő nem informatikai védelmi megoldások sem. Kutatásom során célom továbbá összehasonlítani az állami szektor intézményeit a piaci intézményekkel és jó gyakorlatokat javaslatként megfogalmazni az olyan KKV-k számára, akiknek most vált szükségessé a kiberbiztonsággal foglalkozni. Primer kutatásként kérdőíveket töltettem ki cégek informatikai osztályvezetőivel és ezek után mélyinterjúkat készítettem felső vezetőkkel, auditorokkal, kiberbiztonsági kutatókkal és egyetemi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; professzorokkal. Szekunder kutatásként pedig a fennálló szakirodalmat elemeztem!</p> Brúnó Krasnyánszki ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/242 cs, 22 szept 2022 00:46:59 +0200 Az Az IoT tartós barangolás szabályozásának eltérő megközelítéseinek áttekintése https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/230 <p>Jelen írás célja bemutatni a cellás IoT eszközök tartós barangolására vonatkozó eltérő szabályozásokat és azok adatbiztonsági, gazdasági vonatkozásait. A téma aktualitását az IoT eszközök egyre növekvő ütemű elterjedése, a csatlakoztathatóság terén elért fejlődés és az újgenerációs mobilhálózatok (5G) telepítése, valamint az erre épülő új alkalmazási területek megjelenése szolgáltatja. Az IoT eszközök különböző technológiák alkalmazásával képesek kapcsolódni hálózatokhoz és kommunikálni más IoT eszközökkel. Ennek egyik módja a mobilhálózathoz való csatlakozás. Abban az esetben, amennyiben egy IoT eszköz a nyilvános hazai hálózatától eltérő, más államban található nyilvános mobilhírközlő hálózathoz meghatározott időtartamnál tovább csatlakozik, tartós barangolásról beszélünk. Ennek a jelenségnek a szabályozása eltérő koncepciók mentén dinamikusan fejlődik a világban. Bizonyos államok engedélyezik, más államok tiltják, vagy korlátozzák a tartós barangolást, azonban léteznek olyan államok is, ahol a kérdés jelenleg teljesen szabályozatlan. Az IoT eszközök terjedésével és az eltérő szabályozási rendszerek kialakulásával várható, hogy egyre több országban kerül majd szabályozásra a tartós barangolás.</p> Gellért Miklós ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/230 cs, 22 szept 2022 00:51:09 +0200 Hálózati anomáliák detektálása gépi tanulással https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/226 <p>Napjainkban egyre fontosabb az információ biztonság. A számítógépes hálózat biztonsághoz tartoznak a vírusírtók, tűzfalak, behatolás érzékelők. A behatolás érzékelő rendszereket évről évre fejlesztik. A mélytanulás és a kvantum számítógépekkel végeznek napjainkban kutatásokat. Ez a két terület népszerü kutatási terület lett. A behatolás érzékelők gyorsabbak, pontosabbak lettek.A tanulmlányban bemutatom milyen elemek szükségeksek, hogy a számítógépes hálózatokban észlelni tudjuk a hálózati anomáliákat gépi tanulási modellekel. És végezetül a kvantum számítógépet is érintjük.</p> Attila Nagy ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/226 cs, 22 szept 2022 00:55:02 +0200 Munkaegészségügy, munkabiztonság a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása során és az FNO (kitekintés) https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/244 <p>A fogyatékos személyek foglalkoztatása a munkaegészségügynek és a munkavédelemnek is speciális területe, melyhez nemzetközileg is ismert, elismert, illetve minden szakterület (mérnök, orvos, munkavédelmi szakember) által érthető és használható segédletek még csak fejlesztés alatt állnak.</p> <p>A WHO által 2001-ben kiadott „A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása” az FNO, egy nemzetközileg elfogadott kódrendszer, melyet elsősorban az akadályozottság felmérésére, mérésére használnak a gyógykezelés és a klinikai rehabilitáció során.</p> <p>Az FNO felhasználásának területeit áttekintettük a nemzetközi és a hazai irodalomban. A nemzetközi irodalom és a kutató csoportunk szerint is az FNO kódrendszerét használni lehetne a munkakörök felmérése során és a munkára jelentkező megváltozott munkaképességű személy képességeinek, akadályozottságának felmérésében és ezek alapján a munkakör munkavállalóhoz történő illesztésében is. Több lépcsős fejlesztés eredményeként fogjuk tudni használni rendszeren az FNO-t a munkaegészségügyben.</p> Sarolta Nagy, Dr. ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/244 cs, 22 szept 2022 01:01:05 +0200 Könyvismertető https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/243 <p>Amy B. Zegart mint az Egyesült Államok egyik vezető nemzetbiztonsági szakértője ebben a könyvében bemutatja az amerikai hírszerzés történetét, a hírszerzés előtt álló újtípusú kihívásokat mindamellett megismerteti az olvasót a hírszerzés alapjaival is. Külön fejezetben foglalkozik olyan égető kérdésekkel mint a titkossszolgálatok parlamenti ellenőrzésének kérdései, vagy a titkos műveletek szakmai és erkölcsi vetületei. Szerkezeténél és tartalmánál fogva a könyv tankönyvként is megállná a helyét.&nbsp;&nbsp;</p> Attila Gulyás ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/243 cs, 22 szept 2022 01:07:01 +0200