Biztonságtudományi Szemle https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home <p>A <strong>Biztonságtudományi Szemle</strong> a biztonságtudomány nemzetközi, lektorált, szakmai és tudományos folyóirata.</p> <p>A<em><strong> folyóirat célja</strong></em> a biztonságtudomány területén, vagy ahhoz kapcsolódó területeken dolgozó szakemberek és a téma iránt érdeklődők számára a biztonságtudomány tágan értelmezett diszciplináris keretébe tartozó tanulmányok, kutatási jelentések, beszámolók, könyvismertetők megjelentetése, s ennek révén a biztonságtudatosság és a biztonsági kultúra fejlesztése.<br><strong><em>Megjelenés</em></strong> negyedévente, jellemzően magyar, eseti jelleggel idegen nyelven. Konferenciákhoz és témákhoz kapcsolódóan különszámok, tematikus számok alkalmi jelleggel magyar, vagy idegen nyelven jelennek meg.<br>A Biztonságtudományi Szemle folyóiratban csak két független lektor által lektorált és megjelentetésre alkalmasnak tartott tanulmányok jelenhetnek meg. A beküldött kéziratoknak formai és tartalmi szempontból egyaránt meg kell felelnie a Folyóirat weboldalán közölt elvárásoknak. El nem fogadott kéziratokat nem áll módunkban visszaküldeni.<br>A Biztonságtudományi Szemle folyóiratban megjelenő cikkek az Óbudai Egyetem Digitális Archívumában (ÓDA) archiválásra kerülnek. <br>Az Óbudai Egyetem munkatársainak és hallgatóinak a Folyóiratban megjelent tanulmányait az Egyetemi Könyvtár munkatársai rögzítik a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT).<br><br><strong>Rovatok:</strong><br>Anyagbiztonság <br>Biztonságfilozófia és -történet<br>Biztonságpolitika <br>Biztonságtechnika <br>Biztonságtudatosság<br>Domotika<br>Egészségbiztonság<br>Élelmiszerbiztonság <br>Gazdasági biztonság <br>Hadbiztonság és rendvédelem<br>Információbiztonság <br>Ipar- és üzembiztonság<br>Jog- és társadalombiztonság<br>Könyvismertetés <br>Környezetbiztonság<br>Közlekedésbiztonság<br>Magánbiztonság<br>Mesterséges intelligencia<br>Munkabiztonság<br>Műszaki biztonság<br><br></p> hu-HU kollar.csaba@uni-obuda.hu (Kollár Csaba) kollar.csaba@uni-obuda.hu (Kollár Csaba) p, 09 dec 2022 17:14:17 +0100 OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Borító https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/295 <p>.</p> . Biztonságtudományi Szemle ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/295 cs, 08 dec 2022 23:50:21 +0100 Impresszum https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/296 <p>.</p> . Biztonságtudományi Szemle ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/296 cs, 08 dec 2022 00:00:00 +0100 Biztonságtudományi Szemle - RAJNAI 60 Különszám / Teljes szám https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/297 <p>.</p> . Biztonságtudományi Szemle ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/297 cs, 08 dec 2022 00:00:00 +0100 Szerkesztői előszó https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/283 <p>.</p> Csaba Kollár ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/283 cs, 08 dec 2022 00:00:00 +0100 Köszöntések https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/284 <p>.</p> . Biztonságtudományi Szemle ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/284 cs, 08 dec 2022 23:56:01 +0100 Biztonsági szolgáltatások az 5G vezeték nélküli hálózatokban https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/285 <p>Az 5G vezeték nélküli hálózatok innovatív&nbsp;kialakítása, technológiái és használati esetei új biztonsági funkciókat és igényeket kínálnak. Az egységes 5G biztonsági szabványok, a közös 5G biztonsági elvek és a kialakított 5G biztonsági keretrendszer révén&nbsp;az iparág együttműködik az 5G architektúrák, technológiák és szolgáltatások jelentette új biztonsági fenyegetések, valamint a&nbsp;jövőbeni biztonsági problémák megoldásában. Ez a cikk a biztonsági szolgáltatások&nbsp;négy különböző formáját vizsgálja: hitelesítés (entitás-hitelesítés, üzenet-hitelesítés), bizalmas kezelés (adattitoktartás,&nbsp;adatvédelem), elérhetőség és integritás. A&nbsp;szerző értékelte az élvonalbeli 5G hálózati&nbsp;technológiákat, valamint az új architektúrákat, szolgáltatásokat és technológiákat,&nbsp;amelyek biztonsági kihívásokat jelentenek&nbsp;majd.</p> Haya Altaleb ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/285 cs, 08 dec 2022 23:59:35 +0100 Az online tudományos kommunikáció hitelességét veszélyeztető tényezők https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/286 <p>Az elmúlt két évtizedben a tudományos&nbsp;kommunikáció, a publikálás áthelyeződött&nbsp;az online térbe. Ma már szinte minden tudományos folyóirat rendelkezik teljes szövegű online felülettel és egyre több esetben&nbsp;papír alapon már nem is jelenik meg a kiadvány. A predátor kiadók megjelenése és&nbsp;egyre komolyabb fejlődése több ponton is&nbsp;veszélyezteti a tudományos világot. A hiteltelen, predátor folyóiratokban történő&nbsp;publikáció nem csak a kutatói életpályát&nbsp;veszélyezteti, de a kutatóhelyi, illetve&nbsp;egyetemi tudományos teljesítményére is&nbsp;komoly hatással lehet. Milyen módszerekkel tudják elnyerni a predátor kiadók a kutatók bizalmát?</p> László Berek ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/286 p, 09 dec 2022 00:01:02 +0100 Élelmiszer-önellátás és önellátásra hajlandósága eltérő lélekszámú településeken https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/287 <p>Az utóbbi évtizedekben a hazai élelmiszervásárlási és -fogyasztási szokások gyökeres&nbsp;változáson mennek keresztül, és a változások&nbsp;napjainkban is folynak – különös tekintettel a&nbsp;2020 után bekövetkező globális krízisre. Az&nbsp;élelmiszer vásárlások ma semmiben sem hasonlítanak a korábbiakhoz, a COVID-19&nbsp;okozta pandémia és az ukrán válság okozta&nbsp;globális válság miatt pedig újabb kihívások&nbsp;jelentkeznek. Kutatások szerint a vásárlási&nbsp;szokásokat több tényező befolyásolja: a kényelmi-gyorsasági szempontok vannak legnagyobb hatással, de a ma divatos táplálkozási trendek is változásokat hoznak a vásárlásokban, és az élelmiszer otthoni körülmények között történő előállításában. A jelen tanulmány célja volt három eltérő adottságú&nbsp;olyan települést vizsgálni, melyek reprezentatívan bemutatják az élelmiszer-önellátás&nbsp;valós helyzetét, és arra való hajlandóságot&nbsp;háztartási szinten. A tapasztalatokat a fejlődő&nbsp;országok (különös tekintettel a szubszaharai&nbsp;Afrika) egy-egy konkrét régiójának ezirányú&nbsp;vizsgálataira tervezzük felhasználni.</p> János Besenyő, Péter Gergó Juhász, Szilvia Juhászné Veress, Csaba Szeremley ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/287 p, 09 dec 2022 00:02:40 +0100 Életstratégiáink a bizonytalanság digitális korában https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/288 <p>Hankiss (2012) egy videoriportban [1] egyszer azt mondta, hogy az ember törekvéseinek a fele a biztonság, a másik fele pedig&nbsp;a szabadság keresése. Véleménye szerint a&nbsp;biztonság mindig is fontos volt, s a különböző civilizációk megteremtették és körbevették magukat egyfajta burokkal, melytől&nbsp;azt remélték, s gyakorlatilag el is hitték,&nbsp;hogy alatta biztonságban vannak. Szóhasználatával élve a posztmodernben, vagy más&nbsp;nomenklatúra szerint a negyedik ipari forradalom korában, illetve a digitális korban,&nbsp;vagyis jelenkorunkban azonban a modern&nbsp;kultúrából örökölt biztonságburkon már repedések vannak, amelyek újfajta helyzetet&nbsp;teremtenek a társadalom és tagjai számára,&nbsp;s ez többek között a növekvő és diverzifikálódó bizonytalanságban is megfigyelhető. Tanulmányomban Hankiss releváns&nbsp;gondolatai köré rendezem saját gondolataimat azzal a céllal, hogy bemutassam a digitális kor néhány életstratégiáját, melyek a&nbsp;bizonytalanság csökkentésének a lehetőségével is kecsegtethetnek.</p> Csaba Kollár ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/288 p, 09 dec 2022 00:03:58 +0100 Az energiaellátás biztonságának fejlődése a magyar villamosenergia rendszer történetében https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/289 <p>Az energia használata a kezdetektől az emberek életben maradását szolgálta. Mára az&nbsp;energia szerepe jelentősen kibővült és az&nbsp;egy emberre jutó elhasznált energia menynyiség a sokszorosára nőtt. Napjainkban&nbsp;már nemcsak az egyes ember létéhez nélkülözhetetlen az energia folyamatos rendelkezésre állása, hanem az emberi társadalmak működésének egyik alapfeltétele.&nbsp;Az energia napjainkban közel 8 milliárd&nbsp;ember fennmaradását biztosítja. A rendelkezésünkre álló energiakészletek folyamatos és mérhetetlen pazarlása folyik.&nbsp;Amennyiben a jelenlegi ütemben folytatódik a Földünk energiakészletének és javainak kizsákmányolása az könnyen az emberiség végét is okozhatja rövid időn belül. A&nbsp;profit utáni mérhetetlen hajsza és a korlátozások nélküli luxus élvezete kimeríti a Föld&nbsp;készleteit. Az emberi tevékenység következtében a természeti környezetbe jutatott&nbsp;szennyezés a jelenlegi élővilág fennmaradását veszélyezteti.</p> Ferenc Molnár ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/289 p, 09 dec 2022 00:05:22 +0100 Védelem a családon belüli erőszak ellen a volt Jugoszlávia országaiban https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/290 <p>A családon belüli erőszak időtlen idők óta jelen van. Az államok általában jogi eszközökkel, különféle nemzetközi egyezmények ratifikálásával és nemzeti törvényekkel küzdenek ellene. Napjainkban a volt Jugoszlávia&nbsp;újonnan alapított országai, amelyek több&nbsp;mint hetven éve egyetlen jogi szabályozással&nbsp;egy állam részei voltak, saját törvényekkel&nbsp;rendelkeznek a családon belüli erőszak védelméről, amelyek magukban foglalják a&nbsp;nemzetek sajátos tulajdonságait, etikai és&nbsp;kulturális normáit. A cikk célja, hogy áttekintést és összehasonlítást adjon a volt Jugoszlávia országaiban a családon belüli erőszak elleni védelemről szóló törvényről. Az egyes&nbsp;törvények előnyeit és hátrányait mérlegeljük.&nbsp;A kutatásban leíró és összehasonlító módszereket alkalmaznak. Megállapítható, hogy a&nbsp;törvények hatékonysága részben kielégítő, de&nbsp;további erőfeszítésekre van szükség a probléma megoldására. Megfelelő jogi intézkedések bevezetését javasolják a családon belüli <br>erőszak áldozatainak helyzetének erősítése,&nbsp;az elítéléstől való félelem megszüntetése és&nbsp;az áldozatok szocializációjának biztosítása&nbsp;érdekében.</p> Ivona Ninkov, Livia Cvetityanin ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/290 p, 09 dec 2022 00:06:47 +0100 Biztonság a blokkláncban az egészségügyi szektorban https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/291 <p>Az Egészség 4.0 megjelenésével az egészségügyi ágazat az innováció új korszakába&nbsp;lép. Az adatalapú tanulás és a rendszerek öszszekapcsolhatósága révén az élvonalbeli&nbsp;technológiák, például a kiber-fizikai rendszerek, a big data, a felső alapú számítástechnika, a gépi tanulás és a blockchain integrálása egészségügyi szolgáltatásokkal javította&nbsp;a teljesítményt és a hatékonyságot. Az egészségügyi üzletág egyik jelentős nehézsége az&nbsp;érzékeny adatok védelme a kibertámadásokkal szemben, miközben ellenőrzött hozzáférés révén megőrzi a magánélet védelmét.&nbsp;Emiatt a blokklánc-alapú hálózatok bevezetése jelentősen csökkentheti az egészségügyi&nbsp;rendszerek sebezhetőségét és megóvhatja&nbsp;adataikat. Annak érdekében, hogy jobban&nbsp;megértsük, hogyan használhatók a blokkláncok az egészségügyi adatok védelmére, ez a&nbsp;cikk a következő kérdésekkel foglalkozik:&nbsp;milyen adatokat használunk, mikor van szükségünk rájuk, miért van szükségünk rájuk és&nbsp;kinek van szüksége rájuk? Azonosítjuk és&nbsp;feltárjuk a technológiai korlátokat és jogi&nbsp;problémákat, amelyek a blokklánc alapú&nbsp;egészségügyi adatbiztonság kiépítéséhez&nbsp;kapcsolódnak, hogy ütemtervet adhassunk a&nbsp;jövőbeli kutatási területekhez, amelyeket végezhetünk vagy utasíthatunk.</p> Silvana Qose ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/291 p, 09 dec 2022 00:08:02 +0100 Játékosított megoldások a digitális oktatásban https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/292 <p>A 21. század elején a digitális alkalmazások és platformok elterjedésével egyre több&nbsp;hazai pedagógus fejezte ki az oktatási rendszer változásának szükségességét. Azzal a&nbsp;céllal kerestek megoldást, hogy növendékeik belső motivációját növeljék, melynek&nbsp;segítségével a tanuló támogatott úton, de&nbsp;egyedül fejlesztheti saját képességeit, építheti tudását, saját érdeklődésének megfelelően. A játékosított megoldások 2010 után&nbsp;kísérletileg, egymástól függetlenül indultak, hogy ma igazi közösséget alkossanak,&nbsp;módszertannal, jó gyakorlatokkal, de mindenekelőtt azzal a szándékkal, hogy segítsék a hozzájuk érdeklődéssel forduló kollégákat. A cikkben a világjárvány alatt megtépázott oktatási rendszerünkben fellelhető&nbsp;játékosított elemeket és a saját módszertanukat megalkotók megoldásai kerülnek bemutatásra. Bemutatásra kerülnek továbbá&nbsp;azok a jelenleg elérhető digitális platformok, amelyek segítségével játékos könynyedséggel építhető fel egy saját igényekre&nbsp;szabott játékosított pedagógiai környezet.</p> Edit Szilvia Rubóczki ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/292 p, 09 dec 2022 00:09:38 +0100 Biometria, biometriai szűrések, munkaügyi biztonság és egézségügy: áttekintés https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/293 <p>A biometria olyan tudomány, amely azonosítás céljából méri az emberi jellemzőket.&nbsp;A biometrikus technológia a munkahelyen&nbsp;biometrikus jellemzőket, például ujjlenyomatot, írisz, arcfelismerő rendszereket&nbsp;használ a vállalati létesítmények fizikai eléréséhez, valamint az alkalmazottak késésének és részvételének figyeléséhez. Az&nbsp;egyéb biometrikus jellemzők, mint a magasság, súly, vér és vizelet elsajátítása a&nbsp;biometrikus szűrési események bevezetésével vált uralkodóvá a munkahelyeken. A&nbsp;munkaadók felismerik a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kezdeményezések fontosságát egy vállalkozáson belül.&nbsp;A cikkünk áttekintést nyújt a biometrikus&nbsp;adatokról, munkahelyi használatáról, a biometrikus szűrési folyamatról, beleértve a&nbsp;teszteket és méréseket. Ezenkívül áttekinti&nbsp;az ipari biztonsági koncepciókat és a biometrikus szűréseket, amelyek a biztonságra, mint ösztönző eszközre és a teljesítményt befolyásoló tényezőkre vonatkoznak.</p> Lourdes Ruiz Salvador, Tibor Kovács ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/293 p, 09 dec 2022 00:00:00 +0100 A mesterséges intelligencia alkalmazása az egészségügyi ellátási folyamatokban https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/294 <p>Az adatfeldolgozás hatékonysága a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazásával,&nbsp;nagyságrendekkel növelhető. Az egészségügyi rendszerelemekbe történő bevezetése&nbsp;nem csak a gyógyítási folyamatokat, de az&nbsp;informatikai rendszerek üzemeltetését is&nbsp;biztonságosabbá teszi. Egy egészségügyi&nbsp;adatbázisnak, adattónak (Data Lake) mély&nbsp;elemzése olyan egzakt dependenciákra világíthat rá, melyek egy adott populáció gyógyító folyamatait, egészség-megőrzését és&nbsp;jóllétét befolyásolja, stratégiai jelentőséggel bír. Ugyanakkor a mesterséges intelligencia, prompt, elektronikus adatáramlások&nbsp;biztonságtechnikai elemzésében is óriási&nbsp;szerepet kap. Tanulmányomban az egészségügyi létfontosságú rendszerelemek mesterséges intelligencia alkalmazásaira fókuszálok.</p> József Tisóczki ##submission.copyrightStatement## https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/294 p, 09 dec 2022 00:12:46 +0100