SZERKESZTI A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

A szerkesztőbizottság elnöke: Prof. Dr. RAJNAI Zoltán
a szerkesztőbizottság tudományos titkára, a szerkesztésért felelős személy: Dr. KOLLÁR Csaba PhD

A szerkesztőbizottság tagjai:
Prof. Dr. BÁNÁTI Diána
BEREK László
Dr. habil. BEREK Tamás PhD
Dr. habil BESENYŐ János PhD
Prof. Dr. CVETITYANIN Lívia
Prof. Dr. Dragan JOVANOVIĆ
Dr. KOVÁCS Tünde PhD
Dr. Cyprian Aleksander KOZERA PhD
Prof. Dr. Manuela TVARONAVIČIENĖ

A szerkesztőbizottság munkatársai:
BELÁZ Annamária
SZALÁNCZI-ORBÁN Virág

Angol nyelvi lektor:
BEKE Éva

Technikai szerkesztő:
HARTMANN László