ISSN 2676-9042

https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu

Edited by Editorial Board

Szerkeszti a Szerkesztőbizottság

Chairman of the Editorial Board

A Szerkesztőbizottság elnöke

Prof. Dr. RAJNAI Zoltán

rajnai.zoltan@bgk.uni-obuda.hu

Scientific Secretary of the Editorial Board,

person responsible for editing

A szerkesztőbizottság tudományos titkára,

a szerkesztésért felelős személy

Dr. habil. KOLLÁR Csaba PhD

kollar.csaba@uni-obuda.hu

Members of the Editorial Board

A szerkesztőbizottság tagjai

Prof. Dr. BÁNÁTI Diána banati.diana@unideb.hu

Dr. BEREK László berek.laszlo@lib.uni-obuda.hu

Prof. Dr. BEREK Tamás berek.tamas@uni-nke.hu

Prof. Dr. BESENYŐ János PhD besenyo.janos@uni-obuda.hu

Prof. Dr. CVETITYANIN Lívia cpinter.livia@bgk.uni-obuda.hu

Prof. Dr. Dragan JOVANOVIĆ draganj@uns.ac.rs

Prof. Dr. Jeffrey KAPLAN kaplan@uwosh.edu

Dr. habil. KOVÁCS Tünde PhD kovacs.tunde@bgk.uni-obuda.hu

Dr. Cyprian Aleksander KOZERA PhD c.kozera@akademia.mil.pl

Dr. habil. NAGY Rudolf nagy.rudolf@bgk.uni-obuda.hu

Prof. Dr. Maashutha Samuel TSHEHLA samuel@sun.ac.za

Prof. Dr. Manuela TVARONAVIČIENĖ manuela.tvaronaviciene@vgtu.lt

 

 

Staff of the Editorial Board

A szerkesztőbizottság munkatársai

BELÁZ Annamária, SZALÁNCZI-ORBÁN Virág

English language lecturer

Angol nyelvi lektor

Dr. BEKE Éva PhD

Technical editor

Technikai szerkesztő

HARTMANN László

Editorial office

Szerkesztőség

Óbudai Egyetem

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

Biztonságtudományi Doktori Iskola

1081 Budapest, Népszínház utca 8.

Publisher

Kiadó

Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B.

Responsible for publishing

A kiadásért felel

Prof. Dr. KOVÁCS Levente

Rector of the Óbuda University

az Óbudai Egyetem rektora