Az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola lektorált, tudományos folyóirata.

A folyóirat célja:
A folyóirat célja a biztonságtudomány területén, vagy ahhoz kapcsolódó területeken dolgozó szakemberek, vagy a téma iránt érdeklődők számára a biztonságtudomány tágan értelmezett diszciplináris keretébe tartozó tanulmányok, kutatási jelentések, beszámolók, könyvismertetők megjelentetése, s ennek révén a biztonságtudatosság és a biztonsági kultúra fejlesztése. 

Megjelenés:
negyedévente, jellemzően magyar, eseti jelleggel idegen nyelven.
Konferenciákhoz és témákhoz kapcsolódóan különszámok, tematikus számok alkalmi jelleggel magyar, vagy idegen nyelven.