A bevetésirányítási rendszerekbe integrált beszédcélú eszközök fejlődése, jelene

Kulcsszavak: bevetésirányítás, TETRA, EDR, MCPTT over LTE, PoC

Absztrakt

A mai bevetésirányítási rendszerekben alapvető tartozékok a beszédcélú eszközök. A tevékenység jellegéből adódóan ezekbe a rendszerekbe vezeték nélküli eszközök, rendszerek kerülnek integrálásra. A vezeték nélküli eszközök az elmúlt évtizedben óriási fejlődésen mentek keresztül, köszönhetően többek között az informatikai és távközlési rendszerek konvergenciájának. Tanulmányunkban hangsúlyt a pont-multipont közötti kommunikációs technológiák kapnak, áttekintjük ezeknek az eszközöknek a fejlődését, továbbá az alapvető tulajdonságait. Bemutatásra kerülnek a még jelenleg is forgalomban lévő analóg rendszerek, az áramkörkapcsolt digitális technológiák, illetve a pár éve megjelent csomagkapcsolt rendszereken alkalmazásként működő technológiák. Érintjük a rendszerek integrációs felületeként értelmezhető diszpécseri szoftvereket, továbbá a technológiák műszaki fejlődésében a kompatibilitást biztosító szabványok is említésre kerülnek.

Információk a szerzőről

Zoltán Rajnai, Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

dékán

Megjelent
2021-02-21
Rovat
Biztonságtechnika