A magánbiztonsági tevékenység magyarországi jogi szabályozásának kialakulása és kezdetei

  • Péter Fábián Óbudai Egyetem
Kulcsszavak: magántulajdon, magánbiztonság, vagyonvédelmi törvény

Absztrakt

A demokratikus piacgazdaság elképzelhetetlen a magántulajdon primátusa, magántulajdonban lévő gazdasági társaságok nélkül.  A magántulajdon és sok esetben az állami tulajdon biztonsága, védelme sem képzelhető el a magánbiztonsági ágazat megléte nélkül. Hazánkban az 1990-ben történt rendszerváltás magával hozta a biztonsági ágazat piaci alapú liberalizációját, azonban azt ezt követő 8 évben az ágazat törvényi szabályozás nélkül, jellemzően alvilági érdekkörök „játéktere” volt. Az 1998-ban elfogadott törvény már kihirdetésekor is idejét múlt volt, szakmailag és jogilag is aggályos, s a közel 200.000 aktív munkavállalót foglalkoztató ágazat jogi szabályozását a mai napig is tartó, téves, rosszul értelmezett jogalkotói nyomvonalra helyezte. Ennek következménye, hogy az ágazatban a mai napig a legmagasabb a fekete foglalkoztatás és pénzügyi bűncselekménye száma is szignifikáns. A hatályos szabályozás, sokrétű, túlszabályozott, ellentmondásos, számos kérdésben pedig jogi következmények nélküli. Jelen tanulmányom több részből álló értekezés sorozatom első, bevezető része.

Megjelent
2021-02-21
Rovat
Magánbiztonság