A média mérőszámai és a digitális kommunikáció biztonságának mutatószámai

  • Csaba Kollár

Absztrakt

Tanulmányomban a bevezetést követően a médiatervezés módszertani alapjait
tekintem át, majd a média mutatószámainak kategóriáit ismertetem. Az online/
digitális média vonatkozásában több olyan utalást is teszek a mutatószámok
ismérveire, amelyek az információbiztonság mutatószámainál is megjelennek.
A digitális kommunikációról szóló részt követően az információ biztonságával
és sebezhetőségével foglalkozom, megnevezve az információgyűjtés,
az információtovábbítás, az információ feldolgozása, az információ tárolása,
valamint a humán erőforrás ellen indított támadásokat. A digitális kommunikáció
biztonságának mérésénél kisebb részben az intuitív, nagyobb részben
az egzakt mérésről értekezem. Kitérek a teljesítménymutatók és teljesítménymutató
indexek meghatározásainak a lépéseire. Írásművemet a kommunikáció
és az információbiztonság egymással párhuzamosan futó folyamatainak
közös területe fejlesztési lehetőségeire tett javaslataimmal zárom.

Megjelent
2019-07-02
Rovat
Információbiztonság