Az ENSZ elkerülhetetlen reformjai a válságkezelő műveletek kudarcainak tükrében

Kulcsszavak: ENSZ, Biztonsági Tanács, békefenntartó hadműveletek, világjárvány, költségvetés

Absztrakt

Az ENSZ 1945-ös létrehozása óta nemcsak sikertörténeteket tudhat a háta mögött, hanem megannyi kudarc és negatív tapasztalat övezi közel 75 éves fennállását. Dolgozatomban az ENSZ békefenntartó és válságkezelő hadműveleteit elemzem, majd azt vizsgálom, milyen okok állhatnak a szervezet hatékonysági problémáinak hátterében. Rávilágítok arra is, hogy a strukturális és történelmi hagyományok miért gátolják az ENSZ fejlődését. Ezen felül összefüggést keresek az egyes reformjavaslatok sikeres elfogadása, adaptációja, valamint a kezdeményezések bukása között. Hipotézisem szerint az ENSZ szervezeti és működési struktúrája nem követte le az elmúlt évtizedek változásait, s emiatt olyan strukturális, politikai, gazdasági és társadalmi törésvonalak alakultak ki benne, amelyek orvoslása szinte azonnali beavatkozást kívánna. A kutatás során arra is keresem a választ, hogy az egyes részes országok teljesítik-e a rájuk kirótt pénzösszegek és egyéb hozzájárulások befizetését, vagy esetleg elmulasztják, megtagadják ezek teljesítését. Kutatásmódszertanomat tekintve a témában fellelhető releváns magyar és külföldi szakirodalom értékelő, elemző feldolgozására vállalkozom.

Megjelent
2021-02-21
Rovat
Biztonságpolitika