Lehetőség a komplex biztonsági kihívások kezelésére

  • Miklós Szakali Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola http://orcid.org/0000-0002-8983-3855
  • Endre Szűcs Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Kulcsszavak: komplex biztonság, biztonsági kihívás, resilience, stratégia, tervezés.

Absztrakt

A cikkben a komplex biztonsági kihívások és válságok megjelenésére és kezelésük egyik lhetőségére hívjuk fel a figyelmet. Azillegális migráció és a jelenleg is zajló koronavírus járvány adták a téma vizsgálatának aktualitását. A kihívások jellege miatt fontosnak tartjuk a biztonság értelmezésében is a szemléletváltást és a biztonság komplex megközelítésének térnyerését. Az elméleti megközelítés megváltoztatásánál is fontosabb, hogy az összetett biztonsági kihívások kezeléséhez szükséges képességek is biztosításra kerüljenek. Ugyanis bebizonyosodott, hogy sem a nemzetközi szervezetek sem pedig a nemzetállamok nem voltak és jelenleg sincsenek felkészülve a felmerült válsághelyzet átfogó kezelésére. A kritikus infrastruktúrák előrelátó és szisztematikus fejlesztésében látjuk a komplex biztonsági kihívások és válságok kezelésének az alapját, ezért egy polgári biztonsági stratégia és tervezési rendszer alapjait körvonalaztuk a cikkben.

Megjelent
2021-06-14
Rovat
Biztonságfilozófia és -történet