A rendőr, a fegyveres biztonsági őr és a személy- és vagyonőr elméleti védelmi képességei

Kulcsszavak: rendőr, fegyveres biztonsági őr, személy- és vagyonőr, elméleti védelmi képesség, erőszak-monopólium

Absztrakt

A rendőr, a fegyveres biztonsági őr és a személy- és vagyonőr védelmi képességeinek összehasonlítás alapú elemzése önmagában nem lehet nóvum, hiszen a jogszabályok minden szakember számára ismertek, elérhetők. Nem lehet azonban szükségtelen sem, mert mindezek ellenére sok félreértés, pontatlanság nehezíti a szakma mindennapjait, melyek tisztázásra várnak. A tisztázás érdekében meghatározom az elméleti védelmi képesség fogalmát, valamint levezetem annak jogszabályi forrását az egyén szintjéig. Elhatárolom az egyénhez, illetve az állam által biztosított erőszak-monopóliumhoz fűződő védelmi jogosultságokat, majd ez alapján végzem el az egyén, valamint a szervezetek intézkedési és eszközhasználati jogosultságainak vizsgálatát. A vizsgálat következtetései alapján meghatározható, hogy a rendőr, a fegyveres biztonsági őr, illetve a személy- és vagyonőr mely védelmi spektrumban alkalmazható optimálisan. Az elméleti síkon levezetett védelmi képesség szintje azonban csak számos gyakorlati tényező együttes fennállása esetén valósul meg, ezért jelen tanulmány kiindulóalapját képzi a további szakmai kutatásoknak.

Megjelent
2021-06-14
Rovat
Magánbiztonság