A szoftverminőséggel kapcsolatos ISO szabványok áttekintése

Kulcsszavak: szoftverminőség, minőségmenedzsment, szabványelmélet, információbiztonság, szoftverfejlesztés

Absztrakt

Jelen tanulmány egy áttekintő képet kíván szolgáltatni a szoftverminőséget érintő szabványosítási törekvések jelenlegi állásáról. Kezdve az ISO szabványok általános jellemzőitől, egyaránt számba véve azok jó és kevésbé jó tulajdonságait, röviden kitérve az ISO-tól különböző szabványosító szervezetekre is.

A minőség és a szoftverminőség releváns alapfogalmainak rövid, történeti jellegű felidézésétől elindulva nagy vonalakban ismerteti az ISO/IEC 25000 szabványcsalád leglényegesebb elemeit, hangsúlyozva a szabványcsalád alkalmazásának kedvező hatását az informatikai biztonságra, a kapcsolódó további szabványok rövid ismertetésével.

Való életből, a világ különböző részeiről származó példákkal illusztrálja az említett szabványcsalád hatékony alkalmazhatóságát, figyelembe véve Magyarország érintettségét és helyzetét a témában.

Megjelent
2021-06-14
Rovat
Információbiztonság