Az egyén biztonságának fokozása a stratégiai modellek adaptálásával

Kulcsszavak: egyéni biztonság, komplex megközelítés, biztonságtudatosság, előrelátás, stratégiai modellek

Absztrakt

A cikkben az egyén biztonságának előtérbe kerülésére hívjuk fel a figyelmet, tekintve, hogy korunk komplex biztonsági kihívásainak negatív hatásaival szemben az állam nem képes teljes védelmet nyújtani a polgárainak. Fontosnak tartjuk kiemelni a szemléletváltás szükségességét az egyén biztonságának megközelítésében. A kihívásoknak megfelelően az egyén biztonságát is komplex módon kell értelmezni és kezelni. Úgy gondoljuk, hogy ebben a gyorsan változó biztonsági környezetben sokkal aktívabb szerepet kell vállalnia az egyénnek is saját biztonsága erősítése érdekében. A szemléletváltás első lépéseként szeretnénk elősegíteni az előrelátó, biztonságtudatos gondolkodást a cikkben leírt módszerekkel és példákkal. Úgy gondoljuk, hogy a biztonságpolitikában bevált stratégiai modellek nagymértékben segíthetik az egyén strukturált biztonságtudatos gondolkodásának a fejlődését. A modellek felépítése mentén az egyén saját biztonsági helyzete és lehetőségei alapján kialakíthatja saját stratégiáját és megtervezheti a szükséges lépéseket biztonsága növelése érdekében. 

Megjelent
2021-12-12
Rovat
Biztonságtudatosság