Az ipari kémkedéssel szembeni felkészültség vizsgálata a magyar szervezetek körében

Kulcsszavak: Ipari Kémkedés, Információbiztonság, Üzleti Információ, Innováció

Absztrakt

Napjaink dinamikusan változó gazdasági környezetében az ipari kémkedés magas kockázatot jelent az innovatív szervezetek számára. A kutatás szempontjából az ipari kémkedés a versenytársak üzleti titkainak etikátlan vagy illegális eszközökkel való megszerzése, melynek a céljai a saját versenyképesség növelése és a K+F+I tevékenységek költség- és időigényének csökkentése. A kutatás célja feltárni, hogy a magyar szervezetek mennyire vannak tudatában az ipari kémkedés jelentette fenyegetésnek, milyen fokú kockázatként tartják számon, továbbá tesznek- e preventív lépéseket a negatív hatások elkerülése érdekében. A kvantitatív kutatás során az adatgyűjtés kérdőív segítségével történt.  A kutatás eredményei alapján (n=273) a magyar szervezetek tudatában vannak az ipari kémkedés jelentette kockázatnak, továbbá törekednek annak megelőzésére. Azonban az eredmények arra engednek következtetni, hogy a megkérdezettek nem tartják magas kockázatnak, hogy a szervezet ipari kémkedés áldozatává váljon.

Megjelent
2021-12-12
Rovat
Ipar- és üzembiztonság