Sportlétesítmények vizsgálata a hivatalos személyek közreműködésének szempontjából

Kulcsszavak: sportszövetség, hivatalos személyek, játékvezető, szabályzat

Absztrakt

A sportágak gondozásáért a sportági szövetségek felelősek. A csapatsportágakban azonban a mérkőzések szervezői a sportszervezetek. A szövetség a mérkőzések szabályszerű megrendezése érdekében hivatalos személyeket delegál a helyszínekre.

Kutatásunkban során kíváncsiak voltunk, vajon a jégkorong, a kézilabda és a labdarúgás sportágakban a szövetségek milyen módon szabályozzák a hivatalos személyek számára munkavégzésükhöz biztosítandó infrastrukturális feltételeket? Továbbá kíváncsiak voltunk, hogyan valósítják meg az előírásokat a sportszervezetek.

Primer kutatást végeztünk a sportszervezetek képviselőinek körében, első osztályú csapatok mérkőzésrendezésért felelős munkatársaival készítettünk strukturált interjút, N=9 fő. Szekunder kutatásként pedig a szövetségek szabályzatait vizsgáltuk dokumentumelemzés módszerrel.

Az eredmények során kiderült, hogy a hazai szövetségek közül a labdarúgó az, amelynek szabályzata a leginkább kidolgozott, a kézilabdáé a legkevésbé. Leginkább a biztonsági kérdések szabályozottak és a sportszervezetek is erre fektetik a legnagyobb hangsúlyt.

Megjelent
2021-12-13
Rovat
Létesítménybiztonság