A kvantumszámítástechnika hatása az informatikai biztonságra

Kulcsszavak: Informatikai biztonság, Kriptográfia, Kvantum számítástechnika, Poszt-kvantum kriptográfia, Információbiztonság

Absztrakt

Az informatikai biztonság, azon belül is a logikai védelem egyik fontos részterü-lete a kriptográfia, vagyis a rejtjelezés tudománya. A kvantumfölény elérése, a kvantumszámítástechnika mainstream-mé válása egy olyan veszélyt jelent az aktuálisan elterjedt rejtjelező algoritmu-sok biztonságára, melynek bekövetke-zési valószínűsége az idő előre-haladtával egyre nagyobb.
Jelen cikk a kvantumszámítástechnika tárgyalása során kitér arra is, hogy mit jelent a kvantumfölény, és miért veszé-lyes ez az új technológia a mai elektro-nikus információs rendszerek biztonsá-gára.
Ezt követően sorra veszi a jelenleg elér-hető kvantumkriptográfiai és kvantum kommunikációs megoldásokat, majd bemutatja a posztkvantum kriptográfiai törekvéseket szerte a világból kitérve az USA National Institution of Standards and Technology (NIST), az EU Europe-an Union Agency for Cybersecurity (ENISA), továbbá a NATO legfrissebb tanulmányaira is.

Megjelent
2021-12-11
Rovat
Információbiztonság