Munkavédelmi teljesítménymérés és munkavédelmi szervezeti kultúra kvalitatív felmérése a magyarországi közép- és nagyvállalati környezetben

Kulcsszavak: teljesítménymérés, munkavédelmi teljesítmény, munkavédelmi szervezeti kultúra

Absztrakt

A munkavédelmi teljesítménymérés a közepes- és nagyvállalatok menedzsment gyakorlatába már jellemzően beépült, teljesítmény mérésére és nyomon követésére kialakult módszerek azonban nem egységesek. A tanulmány célja a Magyarországon működő vállalatok munkavédelmi szervezeti kultúrájának, munkavédelmi teljesítménymérési gyakorlatának felmérése, az alkalmazott eljárások azonosítása, a metrikák precizitásának meghatározása. A vizsgálat kvalitatív kutatás módszerével, szakértői interjúk segítségével történt. A kutatás eredményei alapján meghatározásra kerültek a vállalatok munkavédelmi teljesítménymérési gyakorlatának jellemzői, illetve különbségei, valamint megfogalmazásra kerültek azon feltételezések, amelyekre alapozva a munkavédelmi teljesítmény mérése és a hatékonyság növelése érdekében alkalmazott módszerek további, részletes vizsgálata javasolt.

Megjelent
2022-03-24
Rovat
Munkabiztonság