A civil-katonai együttműködés képességének alkalmazása a komplex hadműveleti környezetben

Kulcsszavak: Információs Műveletek, Civil-katonai együttműködés, közös műveleti terület

Absztrakt

A 21. század gyorsan változó biztonsági környezete előtérbe helyezte a konfliktusok helyben történő kezelését, a háborús műveletek mellett a béketámogató, békefenntartó műveletek, a humanitárius tevékenységek jelentőségét. Ezen műveletek során a hadászati, hadműveleti, harcászati szintek nem különülnek élesen, végrehajtásuk során magas civil és politikai érzékenység jellemző. A hadműveleti környezet polgári aspektusainak változása a haderő alkalmazásának horizontális kiterjesztését eredményezte és új elvek, eljárások doktrinális kidolgozását követelte. A tanulmány a hadviselésben végbement paradigmaváltást követve vizsgálja az Információs Műveletek, részletesen a Civil-katonai együttműködés képességének alkalmazását a komplex műveleti környezetben.

Megjelent
2022-03-24
Rovat
Hadbiztonság és rendvédelem