A mesterséges intelligencia múltja, jelene és jövője a senior és a junior szakértők szemszögéből (1. rész)

Kulcsszavak: mesterséges intelligencia, szakértői megkérdezés, kutatásmódszertan, online fókuszcsoport, Mesterséges Intelligencia Műhely

Absztrakt

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnök karon működő Mesterséges Intelligencia Műhely a műszaki-informatikai kutatások, fejlesztések, tantárgyak gondozása, szakdolgozati és doktori témák meghirdetése, oktatás és témavezetés mellett a mesterséges intelligencia társadalomra gyakorolt hatásaival is foglalkozik. Kutatásaink során online és offline környezetben kvalitatív, kvantitatív és hibrid módszerekkel vizsgáljuk a mesterséges intelligencia jelenét és lehetséges jövőjét annak érdekében, hogy ajánlásainkkal hozzá tudjunk járulni az etikus mesterséges intelligenciára épülő világ megteremtéséhez. Jelen kutatásunkban fókuszcsoportos szakértői megkérdezés módsze-rével vizsgáltuk a témát. Tanulmányunk első része a módszertan bemutatása után a senior szakértők véleményét ismerteti.

Megjelent
2022-03-24
Rovat
Mesterséges intelligencia