A bizalom a játékelméletek vizsgálatán keresztül

Kulcsszavak: bizalom, játékelmélet, bizalomjáték, fogolydilemma, reciprocitás

Absztrakt

Miért választjuk a bizalmat, még akkor is, ha ezáltal sebezhetővé vállunk a másik féllel szemben? A megelőlegezett bizalom sikeres vagy sikertelen eredményt hozhat, mely függ a megbízott személy viselkedésétől. Mivel a bizalmat adó nem irányíthatja, vagy ellenőrizheti a megbízottat, a végkifejlet bizonytalan. A bizalom összetett kutatása különböző aspektusokat vizsgál, mely közvetlen vagy közvetett módon hatással van az egyén bizalmi döntéseire. Tanulmányomban a bizalmat a játékelmélet szemüvegén keresztül vizsgálom, mely a matematika egy diszciplináris megközelítésével elemzi a résztvevők kapcsolatát és döntéseit. A különböző játékelméleti kísérletek olyan megvilágításba helyezik a bizalmat, mely gyakorlati körülmények és döntési helyzetek által talál rá a bizalom, az altruizmus és az együttműködés közötti összefüggésekre. A tanulmány meglévő játékelméleti kísérletek és azok eredményeinek gyűjteménye. A szakirodalmi és elméleti áttekintés alapot nyújt egy későbbi primer kutatáshoz, mely ugyancsak kísérlet formájában vizsgálja a bizalmat a tanulmányban bemutatott eredményekre alapozva.

Megjelent
2022-06-24
Rovat
Biztonságfilozófia és -történet