Az eSzemélyi és az elektronikus aláírás technológia helyzete és lehetőségei Magyarországon

Kulcsszavak: digitális aláírás, elektronikus aláírás, informatikai biztonság, információbiztonság, Grounded Theory

Absztrakt

A kutatás célja: Jelen tanulmány célja annak megállapítása, hogy milyen tényezők befolyásolják az elektronikus aláírás technológiába vetett bizalmat Magyarországon, továbbá, hogy milyen tényezők gátolják annak elterjedését, végül pedig új utak felderítése a technológia térhódításának elősegítése érdekében.
Kutatásmódszertan: a primer kutatás végrehajtásához kvalitatív kutatási módszertant választottam, két fókuszcsoportos interjút vezettem le. Az interjúk során keletkezett adatok elemzéséhez a Grounded Theory módszert használtam.
Megállapítások: A tanulmány áttekintést nyújt a bizalommal kapcsolatos alapfogalmakról, a bizalom mérésének lehetséges módjairól, továbbá az eSzemélyi és az elektronikus aláírás jelenlegi helyzetéről az elérhető statisztikai adatok, valamint az interjúkból kinyert adatok alapján.
Eredetiség/Érték/Gyakorlati vonatkozások: Az eredmények hathatósan hozzájárulhatnak az elektronikus aláírás technológia széleskörű elterjedéséhez Magyarországon.

Megjelent
2022-06-24
Rovat
Információbiztonság