Az elrettentés művészete

A hadiipar szerepe a fegyverkezési versenyben

Kulcsszavak: globalizáció, proliferáció, transznacionalizáció, védelemipar

Absztrakt

A hidegháború vége óta a fegyveres erők alapos szerkezetátalakítása ment végbe. Aminek tanúi vagyunk, az nem a katonai erők összehúzódása, hanem sokkal inkább a katonai erők típusainak átszervezése és megnövekedett sokfélesége. Erős párhuzam mutatható ki a modern kor előtti időszakkal, amelyet a katonai erők és a hadviselés sokfélesége (feudális illetékek, polgári milíciák, zsoldosok, kalózok) az új dinamikához való viszonyulása és megfelelő változatossága jellemez. Véleményem szerint két egymással összefüggő fejlemény hatott kritikusan ezen változások előidézésében: az egyik a modern hadviselés pusztító mivolta, míg a másik fejlemény a globalizáció néven ismert folyamat, ami a gazdaságok és társadalmak egyre növekvő kölcsönös függőségét és interdependenciáját hozta létre. Ebben a cikkben azt kívánom megvizsgálni, hogy az elrettentés művészete és a biztonság fogalmának központi percepciója hogyan alakult át a globalizáció hatására.

Megjelent
2022-09-22
Rovat
Biztonságpolitika