Az altruista magatartás megjelenése a bizalomjátékban

Kulcsszavak: bizalom, önérdek, bizalomjáték, altruizmus, reciprocitás

Absztrakt

Az altruizmus számos tudományterületet átölel, azonban más-más motivációk és ugyancsak, helyzettől függően eltérő mechanizmusok idézhetik elő az altruista viselkedést. Abban azonban a legtöbb kutató egyetért, hogy a bizalom és a reciprocitás egyaránt fontos összetevői az altruizmusnak. Az önzetlenséggel mások javára lemondunk saját önző érdekeinkről, mely nem csupán az egyén, hanem az egész társadalom jólétét növelheti. Tanulmányomban kitekintést teszek az altruizmus különböző tudományágakban való megjelenéséről, azonban összetettségénél fogva nem tekintem egy fogalom köré behatárolt cselekedetnek, inkább egy hierarchikusan felépített, fejlődő és környezetben változó magatartásnak. A tanulmány ezt követően foglalkozik a játékelmélet egy típusával, a bizalomjátékkal. A bizalomjáték olyan kétszereplős, szituációs játék melyben a bizalom és a reciprocitás egyaránt feltételezi az altruista viselkedést. Ennél fogva izgalmas vizsgálati alapot biztosít az altruista magatartás alaposabb megismerésében.

Megjelent
2022-09-22
Rovat
Biztonságfilozófia és -történet