A környezetbiztonság rövid története és értelmezése

  • Géza Károly Kiss Leizer
Kulcsszavak: környezetbiztonság, hulladék, biztonságtechnika, környezetvédelem, hosszú távú fenntarthatóság, környezettudomány

Absztrakt

Tanulmányomban értelmezem a környezetbiztonsággal kapcsolatos fogalmakat a hazai és nemzetközi környezetvédelmi kérdések, legújabban felvetődő problémák, a szakirodalom vizsgálatával. A felelőtlen és egyre kíméletlenebbé váló környezetünket romboló, életterünket elhódító, természeti értékeinket elvevő, mára valósággá váló globalizáció hatásai rendkívüli módon emelte meg az emberre és egészségére ártalmas környezeti probrélmákat. A környezetbiztonság vizsgálatakor és értelmezésekor célkitűzésem volt a biztonságos környezet megteremtésének, az abban élő legfőbb értéknek, az embernek és élettere védelmi lehetőségeinek bemutatása.

Megjelent
2019-10-31
Rovat
Környezetbiztonság