A tudás, mint sikertényező a munkavédelemben

Magyarországon működő vállalatok tudásmenedzsment gyakorlatának kvalitatív felmérése

Kulcsszavak: munkavédelem, tudás, tudásmenedzsment, értékteremtés, üzleti siker, munkavédelmi teljesítmény

Absztrakt

A baleseti mutatók tükrében kérdéses a megfelelő munkavédelmi tudás megléte a vállalatoknál, ahogyan a tudásmegosztás és tudásmenedzsment hatékonysága is. Kutatásunk célja a munkavédelmi tudást befolyásoló tényezők, a tudásmegosztás jellemző problémáinak feltárása és azon hiányosságok meghatározása, amelyek megoldása révén eredményesebbé tehető a vállalatok munkavédelemmel kapcsolatos tudásmenedzsmentje. Szakértői mélyinterjúk alapján magyarországi munkavédelmi szakemberek, vezetők körében, mikroszinten vizsgáltuk a közép- és nagyvállalatok munkavédelmi tudásmenedzsmentjét. Az interjúk elemzésére grounded theory módszert alkalmaztunk. Vizsgálatunk alapján megalkottuk az eredményes munkavédelmi tudásmenedzsment elméleti modelljét. További kutatások szükségesek a modell validálása, illetve a munkavállalók munkavédelmi tudásának mérhetősége érdekében.

Megjelent
2022-12-07
Rovat
Munkabiztonság