Fenntartható környezet, az energiarendszer helyzete, logisztikai kapcsolata és biztonsági kihívásai

  • Virág Szalánczi-Orbán ÓE-BDI
Kulcsszavak: energia, energiahordozók, megújuló energiák, kritikus infrastruktúra, logisztika

Absztrakt

A fenntartható környezet, az energiaszükségletek kielégítése, azok biztosítása a világ egyik nagy és globális problémájának mondható. Az energiát, mint erőforrást mindnyájan használjuk a mindennapokban. Figyelembe véve az energiaforrások végességét és más erőforrások kihasználatlanságát láthatjuk, hogy ésszerű és fenntartható megoldásokra van szükség. A jelenlegi energiarendszer tehát nem tudja már a jelen formájában kiszolgálni a fejlődő környezetét, a jelenleg használt véges energiahordozók helyettesítése, azok technikai, társadalmi, globális változása elkerülhetetlen. A nemzetközi intézkedések, egyezmények, szabványok, előírások is abba az irányba mutatnak és tesznek lépéseket, hogy áttérés legyen elérhető a tisztább és fenntarthatóbb energiaforrások felé. A terület igen sok féleképpen vizsgálható. Tanulmányom célja a jelen kor kihívásainak megfogalmazása és értelmezése mellett lehetőségek vizsgálata, főleg a logisztikai szektorok, technológia, és biztonságtudományi területek szerepének és lehetőségeinek vizsgálata.

Megjelent
2019-12-15
Rovat
Környezetbiztonság