Élelmiszer-önellátás és önellátásra hajlandósága eltérő lélekszámú településeken

Kulcsszavak: élelmezés-biztonság, élelmiszer-biztonság, kritikus infrastruktúra, élelmiszer-önellátás, 2020 utáni globális krízis

Absztrakt

Az utóbbi évtizedekben a hazai élelmiszervásárlási és -fogyasztási szokások gyökeres változáson mennek keresztül, és a változások napjainkban is folynak – különös tekintettel a 2020 után bekövetkező globális krízisre. Az élelmiszer vásárlások ma semmiben sem hasonlítanak a korábbiakhoz, a COVID-19 okozta pandémia és az ukrán válság okozta globális válság miatt pedig újabb kihívások jelentkeznek. Kutatások szerint a vásárlási szokásokat több tényező befolyásolja: a kényelmi-gyorsasági szempontok vannak legnagyobb hatással, de a ma divatos táplálkozási trendek is változásokat hoznak a vásárlásokban, és az élelmiszer otthoni körülmények között történő előállításában. A jelen tanulmány célja volt három eltérő adottságú olyan települést vizsgálni, melyek reprezentatívan bemutatják az élelmiszer-önellátás valós helyzetét, és arra való hajlandóságot háztartási szinten. A tapasztalatokat a fejlődő országok (különös tekintettel a szubszaharai Afrika) egy-egy konkrét régiójának ezirányú vizsgálataira tervezzük felhasználni.

Megjelent
2022-12-09