Életstratégiáink a bizonytalanság digitális korában

Kulcsszavak: digitális kor, életstratégia, biztonság, bizonytalanság, generációk

Absztrakt

Hankiss (2012) egy videoriportban [1] egyszer azt mondta, hogy az ember törekvéseinek a fele a biztonság, a másik fele pedig a szabadság keresése. Véleménye szerint a biztonság mindig is fontos volt, s a különböző civilizációk megteremtették és körbevették magukat egyfajta burokkal, melytől azt remélték, s gyakorlatilag el is hitték, hogy alatta biztonságban vannak. Szóhasználatával élve a posztmodernben, vagy más nomenklatúra szerint a negyedik ipari forradalom korában, illetve a digitális korban, vagyis jelenkorunkban azonban a modern kultúrából örökölt biztonságburkon már repedések vannak, amelyek újfajta helyzetet teremtenek a társadalom és tagjai számára, s ez többek között a növekvő és diverzifikálódó bizonytalanságban is megfigyelhető. Tanulmányomban Hankiss releváns gondolatai köré rendezem saját gondolataimat azzal a céllal, hogy bemutassam a digitális kor néhány életstratégiáját, melyek a bizonytalanság csökkentésének a lehetőségével is kecsegtethetnek.

Megjelent
2022-12-09