Védelem a családon belüli erőszak ellen a volt Jugoszlávia országaiban

Kulcsszavak: családon belüli erőszak, jogi intézkedések a családon belüli erőszak területén, törvény a családon belüli erőszak védelmében, nemzetközi jog, a volt Jugoszlávia országai

Absztrakt

A családon belüli erőszak időtlen idők óta jelen van. Az államok általában jogi eszközökkel, különféle nemzetközi egyezmények ratifikálásával és nemzeti törvényekkel küzdenek ellene. Napjainkban a volt Jugoszlávia újonnan alapított országai, amelyek több mint hetven éve egyetlen jogi szabályozással egy állam részei voltak, saját törvényekkel rendelkeznek a családon belüli erőszak védelméről, amelyek magukban foglalják a nemzetek sajátos tulajdonságait, etikai és kulturális normáit. A cikk célja, hogy áttekintést és összehasonlítást adjon a volt Jugoszlávia országaiban a családon belüli erőszak elleni védelemről szóló törvényről. Az egyes törvények előnyeit és hátrányait mérlegeljük. A kutatásban leíró és összehasonlító módszereket alkalmaznak. Megállapítható, hogy a törvények hatékonysága részben kielégítő, de további erőfeszítésekre van szükség a probléma megoldására. Megfelelő jogi intézkedések bevezetését javasolják a családon belüli
erőszak áldozatainak helyzetének erősítése, az elítéléstől való félelem megszüntetése és az áldozatok szocializációjának biztosítása érdekében.

Megjelent
2022-12-09