Információs műveletek és információs hadviselés

Kulcsszavak: információs hadviselés, információs műveletek, virtuális hadviselés, digitális forradalom, kiberháború, katonai vezetés

Absztrakt

Az információs hadviselés döntő jelentőségűvé vált a 21. század hadművészetében és katonai gyakorlatában.
A negyedik ipari forradalom hozadékaival a háborúról alkotott képünk és a hadviselésben kitűzött elsődleges célok is megváltoztak.
Az információ lett a legnagyobb érték a csapásmérések előtt. Részint a dezinformáció és a szabotálás is bekerült a játszmák színterei közé az algoritmusok által vezérelt harcok művészetében.
A technológiai fejlődéssel párhuzamosan újra definiálták az információs hadviselést.
A kiberhadviselés elengedhetetlen részévé váltak az automatizált fegyverrendszerek, a drónok, tűzfalak, vírusok, radarok, valamint az olyan programok, amelyekkel befolyásolni lehet mind a fizikai- mind a virtuális hadszínteret.
A jelenkori négydimenziós hadszínteret (levegő, szárazföld, víz és űr) az információs hadszíntér kapcsolja össze.

Megjelent
2023-03-28
Rovat
Információbiztonság