A Nyugat-balkáni államok Európai integrációja és biztonsági helyzete

  • Tibor Szilvágyi
Kulcsszavak: Nyugat-Balkán, EU-integráció, biztonsági kihívások, PEST, SWOT

Absztrakt

Az elmúlt évtizedben a nemzetközi terrorizmus elleni harc látványosan háttérbe szorította az EU által is szorgalmazott nyugat-balkáni rendezést, így a megoldások érdekében tett erőfeszítések egyelőre nem vezettek eredményre. A 2000-es években megindult térségbeli felzárkózási folyamatot egyedül Horvátország tudta befejezni. A további hat EU-n kívüli nyugat-balkáni állam az európai integráció eltérő szintjén áll, és egyelőre nem tud eleget tenni a tagsági követelményeknek. Ennek okai a sajátos történelmi, politikai, gazdasági és társadalmi helyzetükben keresendők. Napjainkban új integrációs lendületre lenne szükség, mert a külső, főként keleti hatalmi befolyásszerző kísérletek egyes nyugat-balkáni államokat letéríthetnek az európai útról. A dolgozat PEST és SWOT elemzések segítségével értékeli az egyes nyugat-balkáni államok EUintegrációs helyzetét, valamint a közeledést nehezítő biztonsági kihívásokat és kockázatokat.

Megjelent
2019-12-15
Rovat
Biztonságpolitika