Tűzoltóporok lehetséges hatásai a talajokban található nehézfém-szennyezők mobilitására

Kulcsszavak: tűzoltópor, talaj, nehézfém, adszorpció, mobilitás, környezet

Absztrakt

A tűzoltóporok a tűzoltási gyakorlatban széleskörben alkalmazott tűzoltóanyagok, amelyek ABC típusú tüzeknél használatosak. E tűzoltóporok zöme nátrium-hidrogén-karbonátot tartalmaz, amelynek a hőbomlásával szén-dioxid és vízgőz szabadul fel ezzel elősegítve a tűz eloltását. Ugyanakkor a szódabikarbóna egy vízben közepesen-jól oldódó vegyület, amely vizes közegben enyhén bázisos kémhatású. E tulajdonságok alapján feltételezhető, hogy a szabad téren, nehézfémekkel szennyezett ipari közegben a szódabikarbónás tűzoltópor használata elősegítheti a szabad nehézfém ionok (pl. Pb2+, Cd2+) megkötését az agyagásványok felületén. A karbonát komplex anion vegyületet képez az egyes nehézfém-kationokkal és így alacsony oldhatóságú fázisok jönnek létre. Az adszorbeált nehézfém-ionok és a stabilis karbonátfázisok alkalmasak lehetnek arra, hogy egy nehézfémszennyezést lokálisan immobilizáljanak, ezzel a környezeti terhelést csökkentve.

Megjelent
2024-04-18
Rovat
Tűzbiztonság és katasztrófavédelem