Az anyagtudományi jelenségek alkalmazása a tűzaeroszolok zárttéri érzékelésében

Kulcsszavak: égés, jelenség, tűz, védelem, füst

Absztrakt

A tudomány és a technológiák folyamatos fejlődésével a tűzbiztonság megteremtésére való törekvések is mind szélesebb eszköztárat vonultatnak fel. A tűzhelyszínek és tűzjellemzők sajátosságai a tűzjelzésben is egyre változatosabb technikai megoldásokat hívnak életre.

A bekövetkezhető tűzesetek jelentette veszélyek csökkentése és valós tüzek zárt terekben való terjedésének megfékezése érdekében a tűzvédelem a műszaki tudományok valamennyi vívmányát igyekszik szolgálatába állítani. A védendő építményekben keletkező tüzek fejlődésében tapasztalható mind összetettebb épületfizikai és termikus kölcsönhatások felismerése fontos előfeltétele a megfelelő aktív tűzvédelmi rendszerek létesítésének. Másfelöl az egyes érzékelési elvek korlátait is figyelembe kell vegyük a tűzbíztonság elvárt szintjének garantálásában.  

Persze az égéselméleti alapvetéseken túl az jelzésadás hatékonyságnak a technikai kivitel is fontos összetevője. Az érzékelőkben alkalmazott műszaki megoldások eltérő változatainak sajátosságait részletezi a következő írás.

Megjelent
2024-04-18
Rovat
Tűzbiztonság és katasztrófavédelem