A termikus jelenségek alkalmazása a tűzjelzésben

Kulcsszavak: tűz, hő, égés, tűzbiztonság, érzékelő

Absztrakt

A tűz lehetséges kitörésével veszélyeztetett létesítmények megelőző tűzvédelmének igen fontos részét képeszik a beépített tűzvédelmi berendezések. Az élet-, és vagyonvédelem aktív beavatkozást végrehajtó technikai eszközök effektív alkalmazásának alapja a szakszerű kiválasztás, telepítés, valamint az üzemeltetés és karbantartás adekvát módja.

Az említettekból mindezek origóját a tűzérzékelés módszereinek megfelelő ismerete és a létesítményi fizakai környzettel való összhangba hozása jelenti. A tűznek védendő térben való felismeréséhez a jelenlévő anyagok égését kisérő tulajdonságait is szinkronba szükséges hozni a jelzéstechnika műszaki feltételeivel.

A tűz automatikus, gyors jelzése az eredményes kárelhárításnak is az egyik legfontosabb előfeltétele. Ebbe ugyancsak beletartozik az égés fizikai környezeti feltételeit megteremtő tűzhelyszín gyors lokalizálása. Az itt előálló tűzhatás hőtani jeleinek még a tűz megfékeztethetetlen kifejlődése előtti felismerése és más rendeltetésszerűen jelentkezhető zavaró termikus jelenségektől való elkülönítése kiemelt szereppel bír a tűzvédelmi berendezések megfelelő érzékelőinek kiváltásában.

Megjelent
2024-03-22
Rovat
Tűzbiztonság és katasztrófavédelem