Az információbiztonság felhasználói oldali humán kockázati tényezőinek hálózata

  • Balázs Kárász NKE KMDI
Kulcsszavak: információbiztonság, humán kockázati tényezők hálózata, szervezeti képzési koncepciók, biztonságtudatosság

Absztrakt

Az egyes, az információbiztonságot befolyásoló humán tényezők, valamint a közöttük fennálló összefüggések együttes hatásának folyamatalapú elemzésével feltérképezhetők az információbiztonság-tudatosság kialakításának és fejlesztésének kritikus és gyenge pontjai. Jelen közlemény célja, hogy a megfelelő klaszterek kialakítása segítségével felvázolja a felhasználói oldalon, beosztotti és vezetői szinten kockázati hatással bíró humán tényezők információbiztonsági vonatkozású hálózatát. Ennek ismeretében testre szabott képzési és egyéb szakmai szolgáltatási koncepciók állíthatók fel, amelyek hatékonysága szervesen kapcsolódik az információbiztonsági törekvések hatékonyságához. A gyakorlatban segítségükkel fejleszthető az információbiztonság-tudatosság a szervezetben, melynek megvalósulása a vezetés irányítási funkciójában gyökerezik.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-19-3-I-NKE-14 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának szakmai támogatásával készült.

Megjelent
2020-06-16
Rovat
Információbiztonság