Az árvízhidrológia jelentősége a környezetvédelemben

A műszaki hidrológia lehetőségeinek alkalmazása a környezeti kárelhárításban és a vízszennyezések megelőzésében

  • Gábor Kerék Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katonai Műszaki Doktori Iskola
Kulcsszavak: hidrológia, árvízvédelem, környezetvédelem, hidrológiai előrejelzés, PET-kupa, Hableány-katasztrófa, Duna-árhullám, vízkormányzás

Absztrakt

Hazánk történelmét végigkíséri a folyók elöntései elleni küzdelem. Magyarország folyamatosan kitett az országba érkező felszíni vizek mennyiségi és minőségi anomáliáinak. A vizek kártételeivel évszázadok óta élünk együtt, és törekszünk a káros hatásaik mérséklésére. Az utóbbi időszakban a vízgyűjtők túlhasználata, az urbanizáció és antropogén hatások miatt környezetvédelmi tényezővé is váltak az árvizek.

A szerző ebben a cikkben elemzi a hidrológiai előrejelzések fontosságát a folyók operatív vízminőségi kárelhárítási műveleteinek vonatkozásában, valamint a hidrológiai statisztikai vizsgálatok jelentőségét a tervezési-engedélyezési feladatok alapját jelentő mértékadó árvízszint meghatározásában, és a nagyvízi mederkezelési tervek kapcsán. Végezetül a tavalyi évi „Hableány-tragédia” hidrológiai és vízkormányzási feladatain keresztül mutatja be a hidrológia és a környezetvédelem kapcsolatait.

Megjelent
2020-06-16
Rovat
Környezetbiztonság