A COVID-19 pandémia az afrikai kontinensen

Kulcsszavak: Afrika, koronavírus, járvány, COVID-19, válság

Absztrakt

A COVID-19 pandémia megjelenése a világ minden országában egészségügyi, politikai és gazdasági mérlegeléseket követő intézkedéseket követelt meg az egyes kormányoktól. Ezek a rendelkezések eleinte a megelőzést, majd a fertőzés terjedésének megakadályozását szolgálták. Ahogy globálisan, úgy Afrikában is felvetődik a kérdés, hogy ezek a rendelkezések milyen megfontolásból és milyen hatásfokkal működtek vagy működnek, és milyen hatást gyakorolnak az afrikai társadalmak életére. Afrika egészségügyi felkészültsége számos szinten kapott erős kritikát, mégis a jelenlegi adatok alapján a kontinens arányaiban kismértékben fertőzött a koronavírus által. Mindezek mellett az afrikai kormányok olyan megszorító intézkedéseket hoztak, melyek a legszigorúbbak közé tartoznak a világon, és a koronavírus elleni harcban az egyik legnagyobb nehézséget a tömeges éhínség megjelenése okozza, melyet már a koronavírus megjelenése előtt is több tényezőre alapozva megjósoltak a szakértők a 2020-as évre.

Megjelent
2020-06-16
Rovat
Egészségbiztonság