Az információbiztonság fejlődéstörténeti vizsgálata – az ERP rendszerek fejlődése

  • Tibor Babos
  • Lajos Záhonyi Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola
Kulcsszavak: információbiztonság, vállalatirányítási rendszerek, ERP, információbiztonság története, SAP, ORACLE

Absztrakt

Napjaink legelterjedtebb vállalat-vezetői döntéstámogató rendszerei a vállalatirányítási rendszerek (Enterprise Resource Planning – ERP). Ezen az informatikai rendszerek a vállalati folyamatokra épülnek rá és beépítik magukba az információbiztonság alapelveit.
Jelen tanulmány sorba veszi a vállalatirányítási rendszerek fejlődéstörténetét, bemutat néhány - a vállalati információbiztonsághoz - kapcsolódó aspektusát és röviden összefoglalja melyek azok az ERP rendszer gyártók, amelyek globális viszonylatban „uralják” a közepesnél nagyobb cégek adatait, napjainkban. A tanulmánynak interdiszciplináris vonatkozásai is vannak: biztonságtudományi alapokról indulva érinti az informatika, és a történettudomány területeit is.

Megjelent
2020-09-07
Rovat
Információbiztonság