Végfelhasználói igények megjelenése az energiafelhasználás hatékonyságának és a termék megbízhatóságának növelése érdekében

  • Bertalan Beszédes Óbudai Egyetem
Kulcsszavak: energiahatékonyság, megbízhatóság, élettartam, karbantarthatóság, szervízelhetőség, modularitás, monitorozhatóság

Absztrakt

Hazai és külföldi forrásokat feldolgozó tanulmányom célja, hogy az ipari és polgári területen használt műszaki berendezések fejlesztési lehetőségeit mutassam be, az energiahatékonyság szempontjából. A téma bevezetését követően a végfelhasználók újonnan megjelenő igényeiről írok, majd ismertetem egy kérdőív alapú igényfelmérés eredményeit. Külön alfejezetben foglalkozok a műszaki berendezések felhasználó által monitorozható és befolyásolható működési módjaival és a költséghatékony megvalósíthatóság lehetőségeivel. Tanulmányom zárásaként az eredmények összefoglalása után a központosított energiafelhasználás felügyeletéről értekezem.

Megjelent
2020-09-07
Rovat
Ipar- és üzembiztonság