Humanitárius segítségnyújtás a legsebezhetőbb társadalmi csoportok megerősítésére katasztrófák és komplex veszélyhelyzetek során

  • Béla Szilágyi Baptista Szeretetszolgálat
Kulcsszavak: humanitárius tevékenység, sebezhető társadalmi csoportok, fogyatékkal élők, fejlesztés és megerősítés, katasztrófák és komplex veszélyhelyzetek

Absztrakt

Ez a dolgozat a katasztrófáknál és komplex veszélyhelyzetekben a legsebezhetőbb és „láthatatlan” társadalmi csoportok jól dokumentált problémáival foglalkozik, azonban fel kívánja cserélni a figyelem és a cselekvés fókuszát, továbbá azt vizsgálja, hogy ezeket a fenyegetéseket hogyan lehet ezen csoportok fejlődésének a lehetőségévé változtatni. Azonosítjuk a legsebezhetőbb társadalmi csoportokat – etnikai/vallási kisebbségek; gyermekek, várandós és szoptató anyák; valamint gyermekek –, és vizsgáljuk a veszélyek okozta fenyegetettségüket néhány kiválasztott katasztrófánál/komplex veszélyhelyzetben. Empirikus bizonyítékokat gyűjtöttünk a jógyakorlatokra, hogyan lehet a humanitárius tevékenységek részévé tenni ezeknek a csoportoknak a megerősítését. Ezek a végrehajtott programok bizonyítják, hogyan válhat a humanitárius segélyezés és fejlesztés a legsebezhetőbb közösségek számára az együttműködés és megerősítés hosszútávú lehetőségévé.

Megjelent
2020-10-28
Rovat
Biztonságtechnika