Valószínűségelméleti módszerek alkalmazása elektronikus információs rendszerek naplóinak elemzése során

  • Norbert Nyári Óbudai Egyetem
Kulcsszavak: valószínűségelmélet, statisztika, információbiztonság, elektronikus információs rendszer, naplóelemzés

Absztrakt

A megfelelő naplózás a különféle információs rendszerekben és a naplóelemzés kulcsfontosságú szerepet játszik a megfelelő szintű biztonság elérésében.

Jelen tanulmány célja egyrészt egy áttekintő képet adni arról, hogy az információbiztonság területén milyen alkalmazásai ismertek a matematikai statisztikai eszközöknek és módszereknek, másrészt egy konkrét példán keresztül bemutatni a valószínűség elmélet alkalmazhatóságát az informatikai rendszerek naplóállományainak elemzése során.

A tématerület alapfogalmaitól elindulva tárgyalja a naplózással, naplóelemzéssel, statisztikával kapcsolatos legfontosabb és a téma szempontjából releváns fogalmakat, koncepciókat. Ezt követi a korábbi, a témához kapcsolódó kutatások rövid, áttekintő jellegű ismertetése.

Végül pedig bemutatásra kerül a valószínűségi változók, elméleti valószínűségi eloszlások egy lehetséges felhasználása a különféle informatikai rendszerek naplóelemzésében. A módszer létjogosultsága egy, a való életből vett példán keresztül kerül igazolásra

Megjelent
2020-12-20
Rovat
Információbiztonság