A közvetítő partnerek információval kapcsolatos kockázatai a nemzetközi üzleti tranzakciók során

  • Alexandra Ágnes Mészáros Óbudai Egyetem
  • Anikó Kelemen-Erdős
Kulcsszavak: információbiztonság, közvetítő, nemzetközi üzleti tranzakció, nemzetközi kapcsolatok, üzleti tárgyalás

Absztrakt

A globális gazdasági rendszer üzleti tranzakciókból áll össze, melynek legértékesebb entitása az információ, ami áramoltatása és védelme rendkívül fontos. A folyamat kulcsszereplői a közvetítők, akik a kutatás szempontjából azok a személyek, akik a tranzakció két végpontja között áramoltatják az információt. Jelen kutatás a nemzetközi üzleti tranzakciók során a közvetítők bizalmas információhoz kapcsolódó viselkedését vizsgálja és kockázati tényezőket kívánja feltárni. A vizsgálat során az adatgyűjtés mélyinterjúkkal történt, az adatelemzés grounded theory módszertannal ment végbe. A kutatás eredménye szerint a tevékenység hat szakaszból áll össze, határvonalat húzva a folyamat formális és informális elemei között. Bemutatásra kerülnek az információközvetítéssel kapcsolatos kockázati tényezők, amelyek az üzlet pozitív kimenetét veszélyeztetik. Az interjúk eredményei alapján az egyik legjelentősebb információbiztonsági kockázatot az jelenti, hogy az üzletkötésig vezető folyamat nem dokumentált, ezáltal az eljárás nem nyomon követhető.

Megjelent
2020-12-20
Rovat
Gazdasági biztonság