Élelmiszer-biztonsági kockázatelemzés – növényvédőszer-maradékok

Kulcsszavak: élelmiszerbiztonság, kockázatelemzés, növényvédőszer-maradék, maximális szermaradék érték, pontszerű és probabilisztikus kockázatbecslési módszer

Absztrakt

Cikkünkben hangsúlyozzuk a növényvédőszerek alkalmazásának szükségességét, ugyanakkor bemutatjuk az ezzel kapcsolatos fogyasztói fenntartásokat és az azokat nem alátámasztó európai uniós koordinált monitoring program eredményeit. Hivatkozunk a világ különböző részein folyó széleskörű nemzeti ellenőrző vizsgálatokra. Hangsúlyozzuk, hogy a növényvédőszerek forgalomba kerülését egységes metodika szerint végrehajtott szigorú ellenőrző vizsgálatok előzik meg annak érdekében, hogy gyakorlati alkalmazásuk, az engedélyezésükkor rendelkezésre álló ismeretek alapján, elfogadható humán és környezetegészségügyi kockázatot jelentsen. Összefoglaljuk a növényvédőszerek engedélyezésének nemzeti és nemzetközi gyakorlatát, a Codex-határértékek kidolgozásának menetét. Ismertetjük a fogyasztók akut és krónikus növényvédőszer-maradék expozíciójának pontszerű és probabilisztikus becslési módszereinek az elveit. Hivatkozunk az EFSA által kidolgozott, egységes élelmiszer-fogyasztási tényező meghatározási metodikájára.

Megjelent
2023-12-22