Aktuális szám

Évf. 4 szám 1. Ksz. (2022): HEDY - Élet az MI korában / Különszám

A Biztonságtudományi Szemle „HEDY – Élet az MI-korában” különszáma az ERASMUS+ partnerségi együttműködés a felsőoktatási szektorokban projekt (KA220-HED 0C8D3623) támogatásával jelent meg.

A különszám szerkesztői: Beke Éva, Hendlein Teréz, Dr. Kollár Csaba, Dr. Szabó Gyula

Megjelent: 2022-10-25

Teljes szám

Az összes folyóiratszám megtekintése

 

Szerkesztőség:
Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar,
Biztonságtudományi Doktori Iskola. 1081 Budapest, Népszínház utca 8.
Szerkesztésért felelős személy, a szerkesztőbizottság tudományos titkára: Dr. Kollár Csaba PhD.

Az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola lektorált, tudományos folyóirata.

A folyóirat célja
A folyóirat célja a biztonságtudomány területén, vagy ahhoz kapcsolódó területeken dolgozó szakemberek, vagy a téma iránt érdeklődők számára a biztonságtudomány tágan értelmezett diszciplináris keretébe tartozó tanulmányok, kutatási jelentések, beszámolók, könyvismertetők megjelentetése, s ennek révén a biztonságtudatosság és a biztonsági kultúra fejlesztése.

Megjelenés
negyedévente, jellemzően magyar, eseti jelleggel idegen nyelven.
Konferenciákhoz és témákhoz kapcsolódóan különszámok, tematikus számok alkalmi jelleggel magyar, vagy idegen nyelven.

Archiválás
A Biztonságtudományi szemle cikkei az Óbudai Egyetem Digitális Archívum (ÓDA) adatbázisban is megtalálhatók.